Kåren kan förlora omkring tre miljoner kronor om förslaget genomförs, enligt de första översiktliga beräkningar som kåren genomfört. I dag har kåren cirka åtta miljoner kronor i intäkter till kärnverksamheten. Enligt kåren leder det till en kollaps för verksamheten:
- Vi är glada över att den offentligrättsliga ställningen bibehålls, men vi är uppriktigt bestörta över det katastrofalt låga ekonomiska stödet till kårerna, säger Klas-Herman Lundgren, ordförande i Uppsala studentkår.

Han räknar upp en rad verksamheter som kåren kan tvingas dra ned på om förslaget genomförs, bland annat nedskärningar av personal, stängd reception, bantning av tidningen Ergo, avskaffat verksamhetsbidrag till studentföreningar och reducering av olika uppdrag.

I regeringens förslag får kårerna 105 kronor per helårsstudent. I utredningen som ligger till grund för förslaget sattes den lägsta nivån till 310 kronor per helårsstudent.