Carin Götblad, polischef i region mitt där Uppsala ingår, var för cirka tio år sedan med och startade de strategiska insatserna mot grova brott i Södertälje. Nu vill hon se en liknande kraftsamling i Uppsala.

– Utan en strategi som nyckelpersoner i samhället står bakom så kommer vi mest vispa på ytan, lappa och laga lite här och där, utan att det blir något beständigt. Nu vill jag ha en långsiktigt strategisk plan mot organiserad brottslighet även i Uppsala, säger hon.

Långsiktig betyder, poängterar Carin Götblad, att arbetet kommer att ta många år och ha många steg på vägen. Det första steget togs under tisdagen när Uppsala kommun och polisen bjöd in nyckelpersoner till ett möte med polis och politiker från just Södertälje.

Artikelbild

| Boel Godner (S) är kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. "Det är inte massa nya projekt som behövs, utan välfungerande välfärdssystem", säger hon som hyllar samarbetet med polisen.

LÄS MER: Hela serien "Det kriminella Uppsala"

Kommunstyrelsens ordförande i Södertälje Boel Godner (S) pekade på vikten av att kommunen, polisen och medborgarna delar verklighets- och problembild. Samtidigt ska rollerna vara klara.

– Gör ni ert, så ska vi göra vårt sade vi till polisen.

Relationen med polisen systematiserades genom att en polischef alltid var med på kommunstyrelsens möten och gav en rapport.

Artikelbild

| Carin Götblad och Erik Pelling (S) vill båda ha ett långsiktigt strategiskt samarbete mellan polis och kommun för att bekämpa organiserad brottslighet.

– Än i dag har vi det så, och vi fortsätter att ha ett nära samarbete med polisen på högsta chefsnivå, berättar Boel Godner.

För att nå en bestående samhällsförändring bort från det kriminella valde Södertäljes kommunledning att gå från projektorientering på bredden, till att satsa på djupet på ett fokusområde.

Artikelbild

| Jonas Segersam (KD), Fredrik Ahlstedt (M), och Erik Pelling (S) är eniga om att en strategisk satsning med polisen behövs i Uppsala. "Men vi kan inte bara kopiera Södertälje, i Uppsala har vi våra egna förutsättningar", säger Jonas Segersam.

– Det viktigaste beslutet vi politiker tog var att sätta allt ljus på skolan. Vi drog ned på allt annat, men satsade på skolan. För åttonde året i rad höjdes nu skolresultaten, säger hon.

LÄS MER: Götblad: "Samhället har varit för naivt"

Insatsledare för polisens specialsatsning i Södertälje var Gunnar Appelgren. Inför Uppsalapubliken beskrev han hur Carin Götblad, som länspolismästare i Stockholm, beordrade fram en rapport som skulle ge svar på en rak fråga om läget i hårt brottsutsatta Södertälje: vad är problemet? Efter en massiv underrättelseinsats skapades en verklighetsbild som polisen sedan satte mål och strategier utifrån, som att arbeta med stor öppenhet och på ett sådant sätt att polisen förtjänade medborgarnas förtroende. Ett annat val var att satsa stora utredningsresurser på särskilda symbolärenden. Strategin har lyckats, menar Gunnar Appelgren.

– I dag vågar folk prata för att de har förtroende.

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala, medverkade också under dagen.

– Det finns en bred politisk enighet i Uppsala om att satsa långsiktigt med polisen. Nu är vi igång.

Enligt Carin Götblad görs redan många bra saker i Uppsala.

– Men koordinationen saknas. Vi ska återkomma med en plan.