Skatteverket misstänker att ett företag i Uppsala i flera år ägnat sig åt att bluffa till sig moms från andra länder. För tre veckor sedan fick Skatteverket tillstånd av en domstol att göra razzia hemma hos vd:n och på företagets kontor i Uppsala.

Företagets vd, en Uppsalabo i 40-årsåldern, står som ensam ägare till verksamheten.

Under 2014-2018 har företaget begärt och fått ut cirka 6 miljoner kronor från skattemyndigheten i Finland. Sedan finska skattemyndigheten inlett en egen granskning ska det ha framkommit att de handlingar som företaget skickat till Finland för återbetalning av moms inte varit korrekta.

Utöver de 6 miljoner kronor som redan utbetalats har företaget begärt ytterligare 1,4 momsmiljoner från Finland men sedan brottsmisstankarna framkommit har penningöverföringarna stoppats.

Det misstänkta Uppsalaföretaget har, åtminstone utåt sett, arbetat som ekonomikonsult åt andra företag för att återkräva moms från utlandet.

Uppsalaföretaget har skickat handlingar till Finland för att visa att det skett en rad inköp i landet. Men de finska företag som ska ha sålt varorna och tjänsterna har svarat att de inte känner till dessa affärer.

Vd:n har lämnat intyg på att han agerat ombud åt svenska företag vid deras momskrav i Finland. Men kontroller har visat att även dessa företag i Sverige ställer sig ovetande till momsyrkandena.

Utredningen har utvidgats till Tyskland vars skattemyndighet tidigare betalat ut 2,5 miljoner kronor i moms till Uppsalaföretaget.

"Tyskland rapporterar att man vid en genomgång av ärenden med ansökningar från bolaget uppmärksammat samma omständigheter som i Finland", skriver Skatteverket i Sverige.

Även skattemyndigheten i Storbritannien har inlett en utredning mot Uppsalaföretaget men den är ännu inte avslutad.

Skatteverket har uppmanat vd:n att inkomma med förklaringar men han har inte hörts av.

Pia Bergman, som leder Skatteverkets arbete mot grov organiserad ekonomisk brottslighet, säger att den typ av momsfusk som Uppsalaföretaget misstänks för inte är särskilt vanlig.

– Eftersom det här är ett område som vi håller ögonen på är risken för upptäckt ganska stor. Dessutom har vi ett bra samarbete med skattemyndigheter i andra länder, uppger Pia Bergman.

UNT har utan framgång sökt vd:n för det aktuella Uppsalaföretaget.