Under våren har flertalet företag lanserat hyrbara elscootrar och i dagsläget finns det runt 400 stycken i Uppsala. En nationell undersökning genomförd på uppdrag av försäkringsbolaget If, med 3 510 svarande, visar att mottagandet av elscootrarna är splittrat bland Uppsalaborna. 16 procent svarade att man är mycket negativt inställda till scootrarna, vilket är överlägset mest i landet där rikssnittet är 9 procent. Totalt är det 28 procent som antingen är "mycket eller ganska negativa" medan 25 procent svarade att de är "ganska eller mycket positiva". Det vanligaste skälet till missnöjet var att elscootrarna tar mycket plats på trottoarer och gator och många hänvisar även till att de är rädda för att bli påkörda av dem.

Läs mer:Fler elscootrar till Uppsala

Läs mer:Sönderslagna sparkcyklar i Fyrisån

Läs mer:Fylleri stoppar elsparkcyklarna