Vinterfåglar in på knuten heter fågelräkningen som arrangeras av Sveriges ornitologiska förening, Sof, för sjätte året i rad. En som ska delta är Sof-medlemmen Nina Janelm från Uppsala.
– Antingen kommer jag att räkna fåglarna vid mitt eget fågelbord i stan eller så åker jag kanske hit till skogen vid Övre föret där det finns ett ställe för fågelmatning, säger hon.
Ett stycke från vägen som leder till den gamla vindbron över Fyrisån finns ett område med flera fågelmatare i olika format. Det är fullt med fåglar på grenarna och buskarna intill, blåmesar, koltrastar, talgoxar och en och annan nötväcka flaxar förbi. Även en hackspett flyger in och får sig en munsbit.
– Vem som helst kan delta i räkningen. Men den måste göras vid en plats där man matar fåglar. Det kan vara på den egna tomten eller som här vid en allmän fågelmatning. Det är första gången som jag deltar och det ska bli kul, säger Nina Janelm.

Sof räknar med att cirka 300 000 svenska hushåll matar fåglar varje vinter. De senaste åren har 19 500 av dem deltagit i räkningen och Sof hoppas att fler ska bli med. Själva räkningen är enkel. Man ska inte räkna antalet fåglar man ser totalt utan antalet individer av en art som samtidigt besöker fågelbordet. Är det som mest fem blåmesar som äter så är det fem mesar som ska rapporteras.
– Annars kan flera fåglar komma tillbaka flera gånger, säger Nina Janelm.
Talgoxe har varit den vanligaste fågeln under de år räkningen pågått. Övriga arter varierar år från år beroende på väder och snöförhållanden. Räkningen ger resultat som kan bli viktig för forskning och naturvård på sikt.
– Den kan visa på förändringar i fågelfaunan. Om antalet observationer av tofsmesar ökar vid fågelbord i stan kan det tyda på att den arten håller på att flytta in i tätorterna. Det skedde med koltrasten, säger Nina Janelm.

Den kraftiga tillbakagång som grönfinken drabbats av på senare år uppmärksammades i fågelräkningen. Antalet observationer sjönk från i genomsnitt 6,2 fåglar per fågelbord år 2006 till 3,5 förra året. Det visade sig att en liten mikroorganism som orsakar en fågelsjukdom kallad gulknopp hade spridit sig från Brittiska öarna till Skandinavien.
Den som har tur kan också få se en ovanlig fågel vid sitt bord. Nina Janelm skulle gärna vilja se en flock stjärtmesar.
– De ser ut som fluffiga snöbollar med lång stjärt. Plötsligt dyker de bara upp. De är så söta, säger hon.