En av de sju platser längs Vasaloppet där det serveras blåbärssoppa till skidåkarna ligger vid byn Eldris, den sista vätskekontrollen innan målgången i Mora. Arrangörerna hämtar vatten från en brunn vid Eldris men enligt Livsmedelsverket i Uppsala är vattnet otjänligt.

Eldrisvattnet innehåller för mycket fluorid, ett ämne som i små doser stärker tänderna men som kan vara skadligt vid större intag. För att få ner fluoridhalterna har Livsmedelsverket kommit med krav på åtgärder.

I somras arrangerades ett cykellopp längs Vasaloppsleden och för att leva upp till myndighetens krav transporterades kommunalt vatten till Eldris med tankbilar. Där blandades det ut med det fluoridrika brunnsvattnet för att nå acceptabla gränsvärden.

Artikelbild

| Konflikt. Det är här, vid vätskekontrollen i Eldris, som striden står om vattnet till blåbärssoppan.

Men bakterier hade vuxit till sig i sommarvärmen och vattnet innehöll så stora mängder av skadliga mikroorganismer att det bedömdes som odrickbart.

Vasaloppsföreningen fick nog av åtgärdskraven och bad om dispens men Livsmedelsverket sa blankt nej. Myndigheten hänvisade till ett EU-direktiv och hävdade att undantag inte får medges.

Föreningen gav dock inte upp sin kamp för undantag utan överklagade till förvaltningsrätten i Uppsala.

I sin överklagan framhöll Vasaloppsföreningen att de enda skador av fluorid som enligt Socialstyrelsen kan uppkomma är att småbarn kan få skönhetsfläckar på tänderna. De som kan drabbas är så unga att de knappast kommer ifråga för att åka Vasaloppet.

De åkare som dricker Eldrisvattnet får bara i sig ett par deciliter per person och riskerna med så små mängder är obefintliga, anser Vasaloppsarrangörerna. Vidare skulle en dispens gälla endast under tio dagar per år.

Men även förvaltningsrätten ger kalla handen. Domstolen konstaterar att gränsområdet är litet då fluoridhalten övergår från en positiv till en negativ effekt och att det därför finns viss risk att människor kan komma till skada.

Vasaloppsföreningen har inte visat att man testat alla möjligheter att lösa problemet, skriver förvaltningsrätten i sitt avslag.

Tommy Höglund, sportchef för Vasaloppet, uppger att skidåkarna trots domen inte riskerar att bli utan blåbärssoppa. Engångstankar med vatten och en reningsanläggning på plats ska lösa problemet.

Han tycker att domstolen varit lite väl försiktig.

– Hade det rört sig om ett sjukhus eller ett dagis där folk dricker vattnet hela tiden skulle jag förstått beslutet. Men det handlar om så små mängder vatten som människor kommer att få i sig.