I asylärenden är åldern en viktig faktor då den som är under 18 år har andra rättigheter än en vuxen asylsökande. I maj 2016 fick Rättsmedicinalverket (RMV) i uppdrag att genomföra medicinska åldersbedömningar, bland annat genom magnetkameraundersökning av knälederna. Metoden har kritiserats, och en ny studie visar nu att många felaktigt kan ha klassats som vuxna. Den aktuella studien baseras på RMV:s åldersbedömningar av ungefär 9600 manliga asylsökande. I denna har Fredrik Tamsen, specialist i rättsmedicin vid Uppsala universitet, och Petter Mostad, biträdande professor i matematisk statistik vid Chalmers, utgått från de undersökningar av asylsökandes tänder och knän som gjordes av RMV under 2017. Resultatet visar en stor osäkerhet i den metod som används av RMV.

RMV skriver i sina utlåtanden att tio procent av de barn som är nära 18 år och har ett färdigvuxet knä kan bedömas fel. Men Petter Mostad håller inte med om detta:

– Enligt vår skattning har en tredjedel av alla barn som bedömts felaktigt klassats som vuxna. Beräkningarna visar också att risken för att barn felklassas som vuxna är mycket större än tvärtom, säger Petter Mostad till SvD.

Till SvD säger Fredrik Tamsen att metoden aldrig har testats på personer med känd ålder:

– Därför finns det stora osäkerheter kring hur den egentligen fungerar.

RMV har hittills inte velat kommentera kritiken.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Legal Medicine.