– Det känns fantastiskt roligt att Unicef lyfter upp vår forskning på sin nya lista över viktiga forskningspublikationer och anser att den har potential att verkligen göra skillnad runtom i världen, säger läkaren och forskaren Mats Målqvist vid internationell mödra- och barnhälsovård, IMCH, vid Uppsala universitet.

I en artikel i tidskriften Pediatrics rapporterade forskare från Uppsala universitet och Unicef 2016 året om en studie som hade testat ett särskilt program för att träna förlossningspersonal att snabbt upptäcka andningsproblem hos nyfödda och sätta in hjälp med en enkel andningsmask. Studien, som gjordes vid ett regionsjukhus i Nepals huvudstad Katmandu, visade att dödligheten under barnets första levnadsdag hade mer än halverats efter denna utbildningsinsats.

Här kan du läsa vad UNT skrev om studien

Artikelbild

Mats Målqvist.

Sedan fem år tillbaka publicerar FN:s barnfond Unicef årligen en lista över tolv viktiga forskningspublikationer som fondens forskare medverkat i. 2017 finns alltså studien om andningshjälp till nyfödda i Nepal med på denna prestigefulla lista. Dessa tolv publikationer sållades fram från totalt 91 nominerade bidrag.

Det finns ingen inbördes rangordning mellan de tolv utvalda publikationerna, men värt att notera kan ändå vara att den från Nepal nämns allra först när fynden i några av studierna beskrivs på Unicefs hemsida.

Här kan du läsa om Unicefs presentation av årets topplista

Med stöd av hälsoministeriet i Nepal pågår vid tolv sjukhus runtom i landet en uppföljande studie för att sprida programmet med andningshjälp till nyfödda i stor skala.

Artikelbild

| Enligt Unicef är en av årets viktigaste forskningspublikationer den kring ett för låginkomstländer anpassat program för att rädda nyfödda med livshotande andningsproblem. I programmet ingick bland annat att förlossningspersonal på dockor fick träna att ge andningshjälp med en ansiktsmask.

– Förhoppningsvis visar också denna utvidgade studie så god effekt på barnens överlevnad att programmet sprids vidare också till andra låginkomstländer i världen, säger Mats Målqvist.