– Det är klart att jag känner mig väldigt glad och hedrad. Att så att säga bli förstenad på detta sätt är nog det finaste som kan hända en geolog och mineralog. Jag tvekade inte när upptäckarna i våras frågade om de fick uppkalla mineralet efter mig, säger han.

Det är den internationella mineralogiska sammanslutningen IMA som nu officiellt godkänt de ryska upptäckarnas förslag på det nya mineralet. Erikjonssonit hittades i manganmalm från Kombatgruvan i Namibia i sydvästra Afrika och är en vanadinrik variant inom "mineralfamiljen" bly-oxyklorider.

Erik Jonsson är statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning i Uppsala och adjungerad professor vid Instituitionen för geovetenskaper, Uppsala universitet. Han har själv upptäckt flera nya mineral, bland annat från den nedlagda gruvan i Långban i östra Värmland.

Artikelbild

| Manganmalm från Kombatgruvan i Namibia. Det var i manganmalnm som det nya mineralet upptäcktes.

– Mineral inom familjen bly-oxyklorider är bland de mer karakteristiska för Långban, som är mineralogiskt nära besläktad med delar av Kombatgruvans malm, berättar han.

Mineral är kemiska föreningar eller grundämnen med en väldefinierad sammansättning och kristallstruktur, som bildats genom geologiska processer i naturen. I dag finns cirka 5 000 kända mineral och årligen upptäcks mellan 50 och 100 nya.

Eftersom upptäckter av nya djur och växter är mångdubbelt vanligare än upptäckter av nya mineral är chansen att få en tidigare okänd djur- eller växtart uppkallad efter sig mycket större än att få ge namn åt ett nytt mineral.

Senast en geolog vid SGU fick ett mineral uppkallat efter sig var när en annan bly-oxyklorid som hittats i Långban fick namnet sundinsit efter berggrunds/malmgeologen Nils Sundius.