Enligt hotellbolaget har man av misstag angett fel siffror i sina självdeklarationer gällande koncernbidrag.

Förvaltningsrätten framhåller i sin dom att det ställs mycket höga krav på företag att kontrollera att uppgifterna i deklarationen stämmer.

Det spelar ingen roll om en felaktig uppgift lämnats medvetet eller av okunskap. Det räcker med att siffrorna i deklarationen inte är korrekta för att Skatteverket ska ha rätt att påföra ett så kallat skattetillägg.

Om någon på eget bevåg informerar Skatteverket att det insmugit sig ett fel i deklarationen går det att undkomma straffavgiften. Villkoret är bland annat att det gjorts innan Skatteverket har inlett en granskning.

Enligt Kajsa Lindner, koncernchef, kommer domen inte överklagas.

 - Jag vill betona att vi inte försökt att smita undan någon skatt och att koncernen inte heller betalat för lite i skatt.