Krögaren, som är i 30-årsåldern, har drivit några större nöjesställen i Uppsala. UNT har tidigare uppmärksammat mannens trassliga affärer, bland annat obetalda skatter, kronofogdetillslag, uteblivna löner till personalen med mera.

Ett av fallen gäller ett krogbolag som fick allt större skulder under 2010. Hösten samma år utträdde krögaren ur bolagsstyrelsen och ersattes av en 55-årig missbrukare. I februari i år försattes bolaget i konkurs med miljonskulder. Enligt krögaren ville han inte figurera i en konkurs och lät därför 55-åringen ta över.

Skatteverket begärde att krögaren personligen skulle bli betalningsansvarig för bolagets skatteskulder på drygt 1,4 miljoner kronor. Skatteverket menade att betalningsansvaret låg på krögaren eftersom han företrätt bolaget när skatteskulderna uppstått.

Krögaren ska ha uppmanats att betala företagets skatter vid åtta tillfällen utan att skulderna reglerats.Krögaren överklagade till förvaltningsrätten som skriver i sin dom att krögaren fortsatt verksamheten trots att han borde ha insett att bolaget inte klarade att betala sina skatter. Domstolen anser att mannen varit grovt oaktsam och slår fast att han ska betala skatteskulderna.

I ett liknande ärende med så kallat företrädaransvar dömdes krögaren i fjol av kammarrätten att betala 70 000 kronor för ett annat krogbolag med obetalda skatter. Mannens verksamhet i Uppsalas krogbransch ser ut att avslutas med en hög nota för honom personligen.

I maj i år dömdes krögaren av Uppsala tingsrätt att tillsammans med en partner betala 2,5 miljoner kronor till bryggeriföretaget Carlsberg. De båda kompanjonerna hade fått en förskottsrabatt av Carlsberg och krögarna gick in som borgensmän. Carlsberg krävde pengar bland annat för utebliven vinst av ölförsäljning och tingsrätten dömde till bryggerijättens fördel.

I ett ärende från 2009 överlät krögaren ett par krogbolag på en 71-åring med 49 miljoner i skulder. När UNT skrev om saken hävdade krögaren att han varit omedveten om den 71-årige målvaktens skulder och om han känt till dem hade han aldrig gjort affärer med honom. Även båda dessa bolag slutade med konkurs och miljonskulder.

Det sammanlagda underskottet i de tre konkursade krogbolag som övertagits av målvakter uppgår till drygt tolv miljoner kronor. I ett par fall har konkursförvaltaren anmält brottsmisstankar som gäller otillåtna uttag av pengar.