Intervjun i korridoren utanför 5A:s klassrum på Gottsundaskolan utspelar sig framför en liten, men ack så nyfiken, publik. Vetgirigt trycker Samia Mohammed, Rostom Elou, Isac Andersen och Farah El-Masris klasskompisar sina näsor mot glasdörren som skiljer korridoren från klassrummet.
- Det hade nog också velat vara med, säger Samia Mohammed, speciellt på bild.
Hon är en av av de 729 elever som svarade på UNT:s enkät om arbetsmiljön i skolan. Avsnittet som fick mest positiv respons handlar om trygghet och säkerhet. 96 procent uppgav att de alltid är trygga och säkra i skolan.
- Jag har aldrig känt mig rädd för att gå hit. Visst, det kanske är någon som retas eller säger nått knäppt till en ibland, men det är bara på skoj, säger Rostom Elou.

När frågan går vidare skakar de andra nekande på huvudet och händer något ute på skolgården finns det alltid rastvakter till hands.
- Den enda anledningen att man inte vill gå hit på mornarna är väl att man är trött, skrattar Farah El-Masri. Jag har aldrig känt mig hotad eller kränkt i skolan.

En lärare som bryr sig är, enligt eleverna, den viktigaste orsaken till om de känner sig trygga och säkra. Enligt UNT:s undersökning uppger 9 av 10 elever att de aldrig mobbats eller känt sig kränkta under skoltid.
- Vi har en antimobbningsteam på skolan, och förut fanns det kamratstödjare i klasserna. Det fungerar, och om vi ser någon som bli retad säger vi till, berättar Isac Andersen.
- Det är viktigt att lyfta fram det som är bra i skolan. Jag trivs verkligen här, lärarna är snälla och mina kompisar finns här varje dag, säger Samia Mohammed.
Josefin Sköld