I den sammanvägda rankningen, som främst bygger på statistik från bland annat Skolverket, har Uppsala gått framåt något, från plats 214 till 172 av landets 290 kommuner. Det som lyfter Uppsala är främst elevernas resultat där Uppsala ligger högt. Mer bekymmersamt är lärartätheten, där Uppsala hamnar på plats 282 av 290 och andelen friska lärare, där Uppsala halkat ner från plats 90 till 167 av landets 290 kommuner.

– Det faktum att vi ökar i rankningen totalt sett skymmer sikten för de viktiga enskildheter som vi behöver jobba mer med, säger Caroline Hoffstedt (S), kommunalråd och ordförande i utbildningsnämnden, självkritiskt.

Hur kommer det sig att Uppsala hamnar så lågt i lärartäthet?

Artikelbild

| Överfulla klasser ger arbetsmiljöproblem för lärarna, enligt Lärarförbundet.

– Det är en bra fråga. Vi ser att vi har både rekryteringsutmaningar och lokalkostnader som utmanar resurserna. Under längre tid har vi haft högre lokalkostnader än jämförbara kommuner.

Varför är lokalkostnaderna så höga?

– Det finns flera orsaker. En är att vi går fram med mycket nyinvesteringar. En annan har att göra med hur vi använder lokalerna. Vi minskade lokalytan i gymnasiet eftersom vi inte hade tillräckligt många elever.

Men de nya skolor som byggs har ju inte börjat kosta pengar än, och de lokaler som tagits bort kostar inte längre något i skolbudgeten. Hur kan det påverka dagens lokalkostnader?

Artikelbild

| Caroline Hoffstedt (S).

– Det visar behovet av att titta djupare på den här frågan.

På Lärarförbundet i Uppsala är man framför allt bekymrad över den låga lärartätheten och ohälsotalen bland lärarna.

Artikelbild

| Louise Plobeck, ordförande i Lärarförbundet Uppsala.

– Uppsala växer så snabbt att kommunen tagits på sängen av de ökade elevkullarna i grundskolan. Alla klasser är sprängfulla med elever. Och det påverkar lärartätheten. Det man också kan se är att eleverna presterar bra, vilket visar att vi lärare jobbar jättemycket i kommunen. Men vi får betala med vår egen hälsa. I de medarbetarundersökningar som gjorts är det röda siffror om arbetssituationen över hela linjen. Det gäller oavsett skolform, säger Louise Plobeck, ordförande för Lärarförbundet i Uppsala.

Kommunen genomför en satsning på lärarassistenter. Kan inte det lindra arbetsbördan för lärarna?

– Vi är lite kluvna till lärarassistenterna. Det kan vara bra på vissa ställen, men är ingen generallösning för att komma till rätta med lärarkrisen.

Uppsala får också dålig rankning som avtalspart.

– Det som skaver hos oss med kommunen som avtalspart är att man inte respekterar ingångna avtal, bland annat när det handlar om pedagogisk utvecklingstid inom förskolan. Sen tycker vi att det finns en dövhet för arbetsmiljöproblematiken som råder i skolan, säger Louise Plobeck.