Ännu fem minuter före utsatt tid gapade det tomt bland stolarna som styrelsemedlemmarna i god tid ställt fram på golvet. Några få deltagare höll sig avvaktande efter väggarna, men på sluttampen klev den ena besökaren efter den andra in från vintermörkret och när Erica Åhström från Landsbygdspartiet drog i gång mötet hade ett 25-tal åhörare samlats för att känna Uppsalas nyaste parti på pulsen.

Information och diskussion kring några av partiets hjärtefrågor stod på programmet, men Erica Åhström stack inte under stol med att syftet minst lika mycket är att värva medlemmar, gärna beredda att ta aktiv del i partiarbetet, med inflöde av medlemsavgifter till den ännu blygsamma partikassan:
–  Partiet växer men vi behöver bli fler medlemmar och få mer stöd för att kunna driva våra frågor för en levande landsbygd, summerade hon och redogjorde resolut för medlemsavgifter och familjerabatter. 

Samhällsservice på landsbygden, drivmedelsskatt, rovdjurspolitik och dubbdäcksförbudet på Kungsgatan i Uppsala är några av de konkreta frågor som partiet vill lyfta fram vid sina möten. Men Claes Littorin, förgrundsfigur i Uppsalaavdelningen och tidigare kommunpolitiker för Moderaterna, konstaterade också att Landsbygdspartiet behöver få veta vilka krav landsbygdens folk vill att de ska driva i maktens boningar, efter valet 2014. Om de tar sig dit. Partiet finns också på riksplanet men i Uppsala är siktet främst inställt på kommunpolitiken:
–  Ett mandat i en valkrets kräver cirka 1 200 röster så det är definitivt ingen orealistisk målsättning, deklarerade Claes Littorin trosvisst inför de 25 i Knutbygården.

Brandkårerna på landsbygden är en central fråga för Landsbygdspartiet, som protesterar mot de pågående besparingarna inom Uppsalas deltidskårer och i stället vill se en omprioritering från Stadshuset för att slippa skära i insatsstyrkorna. Frågan väckte liv i åhörarna som kunde rada upp exempel efter exempel på halsbrytande manövrer när utryckande ambulanser och räddningsfordon från staden hamnat på villovägar i trakten och förarna fått dirigeras rätt av ortsborna.

På åhörarstolarna fanns också en och annan landsbygdsbo från mer etablerade partier i kommunpolitiken, nyfikna på uppstickaren. De försäkrade att de välkomnar ännu en deltagare i kampen för landsbygden, men var också snabba med att bjuda in Landsbygdspartiet till framtida samarbete. Partifolket lovade för sin del inget bestämt:
–  Men vi håller alla dörrar öppna, både åt höger och vänster, försäkrade Claes Littorin, innan mötet tog paus för kaffe och dopp.
Fotnot: Senare i januari håller Landsbygdspartiet oberoende informationsmöten i Skyttorp och Järlåsa.