Skolverkets statistik, som nyhetsbyrån Sirén har sammanställt, visar att betygssnittet har ökat lite i hälften av länets skolkommuner. I Håbo, Knivsta och Östhammar har resultaten däremot sjunkit jämfört med tidigare år.

– Sammansättningen av elever kan se väldigt olika ut beroende på vilket program det handlar om. Naturvetenskapsprogrammet lockar genomgående till sig de elever som haft högst meritvärde i grundskolan. När det gäller kommuner med få elever är det samtidigt naturligt att betygspoängen varierar mer. Variationer i elevernas bakgrund, till exempel föräldrarnas bakgrund, är en viktig faktor. Likaså vilka program som finns att välja i kommunerna, säger Fredrik Lundholm, undervisningsråd på Skolverket till nyhetsbyrån Sirén.

I Uppsala län ligger snittet för elevernas avgångsbetyg 2017 bara på 13,43, vilket är under rikssnittet som är 14,2 av maximalt 20 poäng.

Eleverna i Uppsalas gymnasieskolor har högst betyg i länet. Avgångseleverna hade här i snitt 14,4 i meritvärde. Motsvarande siffra föregående år var 14,2.

Tierpseleverna hade näst bäst betyg med 13,8 i snitt (13,7 föregående år), Östhammar hade 13,7 (14,1), Håbo 13,7 (14,1), Enköping 13,5 (13,5) och Knivsta 11,5 (11,9).

Eleverna i Sigtuna kommun, som ligger i Stockholms län, hade i snitt ett meritvärde på 13,8 (13,4).

Fotnot: Med skolkommun menas den kommun där gymnasieskolorna ligger och inte där eleverna är bosatta.