Motiveringen är att hon ”med skarpsinne, djupt engagemang och feministisk teori har utvecklat förståelsen av demokrati i dess direkta och representativa form”.

Jane Mansbridges tidiga distinktion mellan konflikt- och samförståndsdemokrati har lagt grunden för hennes och andras inflytelserika forskning om direktdemokrati och överläggningens betydelse för demokrati.

På vilket sätt har hennes forskning varit inflytelserik?

– Jane Mansbridge sysslade tidigt med forskning kring samförståndsdemokrati och har kommit att skapa ett helt nytt område inom ämnet statskunskap, säger Li Bennich Björkman, skytteansk professor i väl­talighet och statskunskap vid Uppsala universitet.

Priset och en summa på 500 000 kronor delas ut vid en ceremoni på Uppsala universitet 29 september. I år är det 23:e gången priset delas ut.