Lite över två veckor har gått sedan Grenfell Tower i London brann ner och minst 79 personer omkom. Enligt den lokala polisen arbetar för tillfället 250 specialister med att utreda brandförloppet. Men redan har en förödande faktor identifierats: cellplast, ett petroleumbaserat baserat isoleringsmaterial, som ska ha bidragit till att det snabba brandförloppet i den 24 våningar höga byggnaden.

Flera medier har rapporterat om att cellplaster är ett vanligt förkommande byggmaterial även i svenska hus och fastigheter. Enligt Göran Carlsson, vice ordförande i Uppsala läns Brandskyddsförening, är Uppsala inget undantag.

– Förutom många bostadshus så innehåller de flesta stora publika byggnader i Uppsala mycket cellplaster. Byggnadstekniskt sett är det här materialet billigt och bra, men ur brandsäkerhetssynpunkt är det helt förkastligt, säger han.

Artikelbild

| Brand. Det petroleumbaserade isoleringsmaterialet cellplast har identifierats som en faktor bakom det snabba brandförloppet.

Göran Carlsson liksom Brandskyddsföreningen i stort har under flera år varit starkt kritiska till att cellplaster får användas som byggmaterial.

– Förvisso finns det olika sorters cellplaster och alla brinner inte lika kraftigt, men de är alla fortfarande oljebaserade och utgör därmed en betydande brandrisk. Anledningen till att det ändå används stavas ekonomi. Det är ett förhållandevis billigt material helt enkelt, säger Göran Carlsson.

NCC är en av de byggherrar i länet som byggt hus innehållande cellplast. I kontakt med UNT ger pressavdelningen vid NCC följande utlåtande kring materialet: ”NCC känner sig trygga med de svenska brandskyddsreglerna som omfattar byggandet i Sverige och som vi också följer i allt vårt byggande av hus och bostäder. NCC har inte heller byggt med den fasadkonstruktion som fanns i höghuset som brann i London”.

I dag finns det inga krav på att en tredje part kontrollerar att byggherrarna använder cellplast enligt de specifika krav som finns, exempelvis att man bakar in materialet i betong och tjockare lager av puts. Eventuella tillsyner görs av de lokala brandskyddsnämnderna.

Artikelbild

| Enligt brandskyddsförningen är cellplats vanligt förkommande i många av Uppsala moderna bostadshus och publika byggnader. NCC, en av byggherrarna som använder materialet, uppger att det är trygga med de brandskyddsregler som finns.

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, finns ingen samlad statistik som visar exakt hur vanligt cellplaster är som en bidragande faktor vid bostadsbränder.

– Det skulle innebära väldigt mycket arbete för de som för statistik, om man ska ta med varenda detalj. Det är helt enkelt inte möjligt, säger Stefan Anering, biträdande enhetschef på brand– och olycksförebyggande enheten hos MSB.

Artikelbild

| Brandsäkerhet. I stället för att oroa sig över byggmaterial i sitt hus ska man som enskild se till att ha rätt bransäketsutrusning, som en brandvarnare, råder brandskyddsföreningen.

Finns det anledning att vara oroad över säkerheten om man bor i ett hus med cellplaster?

– Det är svårt för mig att svara på om man ska vara orolig eller inte om man bor i ett hus med cellplaster. Det viktiga är att titta på vilket brandskydd man har rent generellt där man bor. För den som bor i en bostadsrätt så kan man exempelvis höra av sig till bostadsrättsföreningen och fråga, säger Stefan Anering.

Han råder privatpersoner att främst tänka på vilka förebyggande åtgärder man kan göra. Något Göran Carlsson vid Uppsala läns brandskyddsförening håller med om.

– Det är omöjligt att göra en riskanalys om man inte är byggnadskunnig. För privatpersoner är det i stället det gamla hederliga som gäller: se till att vara utrustad med brandvarnare så att du tidigt upptäcker om det brinner och ha tillgång till brandsläckare eller brandfilt, säger han.