Det var i höstas som Uppsala Vatten började köra tankbilar fulla med vatten till Järlåsa i ett försök att fylla på grundvattendepån.

– Hittills har vi kört ungefär 5 000 kubikmeter vatten till Järlåsa sedan vi började. Vi kör ungefär fyra lass om dagen, och det har definitivt gett resultat, säger Bertil Lustig, VA-chef på Uppsala Vatten och Avfall AB.

LÄS MER: Så påverkas du av vattenbristen

LÄS MER: Dricksvatten körs i tankbil från Uppsala

I Uppsala kommun överlag finns – för den som har kommunalt vatten – ingen större anledning att oroa sig över att vattnet ska ta slut, trots att grundvattennivåerna nationellt ligger på mycket låga nivåer.

– Eftersom vi har en grundvattentäkt i Uppsala- och Vattholmaåsen som vi i sin tur kan fylla på med ytvatten från Fyrisån, har vi ett väldigt robust system. Vi kan konstatera att vi därför ligger på normala nivåer och på så sätt även kan hjälpa andra orter som behöver hjälp med vattenförsörjningen.

Ytvattnet som hämtas från Fyrisån och sjön Tämnaren låter man sjunka ner i åsens lager och blandas med naturligt bildat grundvatten. I ett halvår rinner vattnet genom åsen, och får sedan samma karaktär som det naturliga grundvattnet.

Till Järlåsa kommer man att fortsätta köra vattenlass så länge det behövs, och de omkring 500 personerna som bor där och har kommunalt vatten uppmanas att vara restriktiva med vattenförbrukningen.

– Vi utesluter inte att det blir bevattningsförbud där längre fram, säger Bertil Lustig.

Några andra restriktioner för kommuninvånare på andra håll finns än så länge inte, och enligt Bertil Lustig kommer kommunen att gå ut med information om detta skulle ändras.