På fredagen hölls en debatt mellan Miljöpartiet och Liberalerna på Linnégymnasiet.

– Hur ställer ni er i konflikten mellan Israel och Palestina?

Det var en av frågorna under politikerdebatten. Niclas Malmberg (MP) representerade regeringen och Maria Weimer (L) oppositionen.

Artikelbild

| Sonja Hellström och Romina Emamyfar tyckte att politikerna var tydliga.

Ett tjugotal elever var på plats. Debatten anordnades för att de elever som snart tar studenten ska få chansen att gå på en partiledardebatt innan valet.

Det var mycket fokus på Försvaret. Ska man gå med i Nato eller inte? Vad skulle man göra om "Ryssen kommer"?

– Ryssland är ett oroväckande stort land i vår närhet som inte är en demokrati, säger Maria Weimer.

– Vi måste agera mot Ryssland bland annat genom att få ut information till det ryska folket, säger Niclas Malmberg.

Artikelbild

| Ett tjugotal elever var på plats i aulan och lyssnade.

Sonja Hellström och RominaEmamyfar var några av dem som lyssnade. De går sitt tredje år.

– Det var en bra debatt, men lite stort fokus på försvarsfrågor. Jag hade velat höra mer om skol- och miljöfrågor, säger Sonja Hellström.

Artikelbild

| För Niclas Malmberg (MP) är flygskatten en viktig fråga.

– Det var bra att få höra två sidor. Ingen av dem tog över eller avbröt som politiker brukar göra, säger RominaEmamyfar.

Enligt de båda eleverna gav Miljöpartiet och Liberalerna tydliga svar.

Artikelbild

| Enligt Maria Weimer är skola och integration en viktiga frågor för Liberalerna.

– De var klara med vad de vill, säger Sonja Hellström.

Studenterna undrade även hur partierna ställer sig till att samarbeta med Sverigedemokraterna, samt hur elever med läs- och skrivsvårigheter ska få mer hjälp i skolan.

Antonia Dygant går sista året och lyssnade också på debatten. Hon gick även fram och pratade med politikerna.

– Jag tycker att många av oss hade bra frågeställningar. Det var en bra debatt men lite okoncentrerat.