Strax efter klockan 23 den 27 november 2017 kastas en handgranat mot polishuset i Uppsala. Granaten detonerar 50 meter från huset. Flera poliser på väg hem är nära att träffas.

Sedan dess har ett antal åtgärder vidtagits för att förbättra säkerheten kring polishuset, enligt Olof Jakobsson som är chef för verksamhetsskydd i Region Mitt.

– Vi har analyserat läget, tittat på fastigheten och sett vad den klarar av och var vi kan förbättra. Utifrån det har vi förstärkt vissa delar av skalskyddet. Exakt vad vi gjort kan jag inte avslöja, men det kan exempelvis handla om sådant som brandskydd.

Artikelbild

| Polishuset stod klart 2004. "Nu skulle man aldrig placerat ett polishus här, inte om man har någon känsla för säkerhet" säger Olof Jakobsson, chef för verksamhethsskydd på Region Mitt.

Är ni klara?

– Nej, fler åtgärder är på gång. Vilka kan jag inte säga.

Polischefen i Uppsala/Knivsta, Jale Poljarevius, twittrade på måndagen om en av säkerhetsåtgärderna som nu är på plats. Receptionsdisken i polishuset har försetts med bland annat en stor glasskiva mot foajén som inträngningsskydd.

Efter granatattacken kom kritik från poliser i Uppsala mot parkeringssituationen. Personalparkeringen räcker inte till, så många poliser tvingas parkera sina privata bilar på gator i kvarteren runtomkring. Poliser som UNT pratade med då önskade en större personalparkering med någon form av skydd, i stället för dagens helt öppna parkering. Hur frågan ska lösas är fortfarande inte klart, men enligt Olof Jakobsson håller man på att se över alternativ.

– Det bästa vore ju om parkeringen var helt inbyggd. Eller att inte ha en samlad parkering alls. Det här hade ju varit önskvärt att man tänkt på när huset byggdes.

Polishuset stod klart 2004. Olof Jakobsson säger med en suck att man i dag aldrig hade byggt ett polishus just där.

– Det är sämsta läget, huset ligger instängt med många tillfartsvägar runtomkring. Dessutom har vi ju järnvägen alldeles utanför där farligt gods transporteras. Vi var ännu mer naiva då än vi är i dag.

Hur menar du med naiva?

– Det var det samhällsklimatet då, att allt skulle vara så öppet. Nu skulle man aldrig placerat ett polishus här, inte om man har någon känsla för säkerhet.

En rapport från Polisförbundet från 2017 visade att sju av tio poliser anser att utsattheten för hot och våld ökat de senaste åren och att våldet blivit grövre. Olof Jakobsson stämmer in i den bilden, både vad gäller hot mot polisen som helhet och mot enskilda poliser.

– Jag har varit polis sedan -92 och utifrån min subjektiva bedömning menar jag att utvecklingen definitivt går åt fel håll. Det tryck som är mot polisen nu vet jag inte om det någonsin varit. Ta det pågående bygget av polishuset i Rinkeby ... där måste man ha vakter dygnet runt.

Just polishuset i Rinkeby attackerades för några veckor sedan med fyrverkeripjäser. Flera andra uppmärksammade dåd mot polishus och enskilda poliser har uppmärksammats de senaste åren, bland annat sprängningen av en bil som tillhörde en polischef i Uppsala samt beskjutningen av en polismans villa i Västerås.

Olof Jakobsson anser att hotbilden mot polisen är ungefär lika stor i hela Region Mitt.

– Alla städer är utsatta på sitt sätt. Men det allvarligaste vi haft i regionen var attacken i Västerås, när man tömde hela magasinet i villan när familjen var hemma.

Ingen har ännu fällts för granatattacken mot polishuset i Uppsala. En teori som polisen fört fram är att dådet var en hämnd för de insatser mot gängkriminalitet som man genomfört.