Som UNT rapporterat tycker Mohamad Hassan (L) att socialtjänsten bör kräva godkända hyreskontrakt för att bevilja försörjningsstöd till hyran. Detta för att motverka den svarta bostadsmarknaden. I dag kan även den som hyr svart – det vill säga hyr i andra hand utan hyresvärdens godkännande – få bidrag.

Mohamad Hassan är ordförande i arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för försörjningsstöd. Torbjörn Björlund (V), som även han sitter i arbetsmarknadsnämnden, säger att Vänsterpartiet inte kommer att stötta ett sådant förslag.

– Socialtjänsten ska hjälpa människor som har det tufft, inte klämma åt dem som redan är i kris på grund av en icke fungerande bostadsmarknad. Ett avslag kan innebära att en persons ekonomi försämras ännu mer eller till och med hamnar på gatan, säger han.

Flera socialsekreterare som kontaktat UNT menar att socialtjänsten bör kräva godkända kontrakt för att skattepengar inte ska kunna gå till kriminella som tar överhyror. De pekar också på att svarta kontrakt är en väldigt otrygg boendeform. Torbjörn Björlund säger att han förstår deras frustration, men att det inte är socialtjänstens uppgift att jaga svarta kontrakt.

– Vi är självklart emot den svarta bostadsmarknaden, men den ska bekämpas av polis och fastighetsägare.

Kan inte alla i längden gynnas av att den svarta marknaden motarbetas från många håll, så att fler kontrakt frigörs till bostadskön?

– Jo, men samhället måste jaga de som tjänar på bostadsbristen, inte de som utsätts för den.

Torbjörn Björlund påpekar också att kommunens experter anser att socialtjänsten inte har lagligt stöd att neka bistånd till svarta kontrakt, något som UNT skrivit om.

Man lutar sig mot Socialstyrelsens riktlinjer som säger att socialtjänstens uppgift enbart är att bedöma om hyran är skälig, inte att kontrollera hur hyreskontrakten är utformade.

Det finns dock kommuner som kräver godkända kontrakt, däribland Enköping, Sala och Södertälje. En kammarrättsdom från februari i år ger Södertälje rätt, men fallet har alltså inte ändrat på rutinerna i Uppsala. Socialtjänsten hänvisar till en analys av domen som gjorts av en jurist, som menar att domen inte ger nya riktlinjer.