– Det finns forskningsresultat som är imponerande, säger Henrik Lindman, överläkare på Akademiska sjukhuset, och den som ansvarar för att hitta lämpliga patienter för vaccinstudien i Sverige.

Att det heter vaccin leder lätt tankarna till att behandlingen ges i förebyggande syfte men så är det inte. Men i likhet med förebyggande vaccin är principen densamma; behandlingen ska aktivera immunförsvaret och i det här fallet angripa tumören.

– Det vi utgår ifrån är att vaccinet ger sig på tillväxten av tumörer när den gamla modercancern är borta, säger Henrik Lindman.

Artikelbild

| – Glädjande nog har man inte sett några allvarliga biverkningar, säger Henrik Lindman.

Vaccinet kombineras med andra cancerbehandlingar till exempel cellgifter och strålning.

– Det har visat sig att om vaccinet appliceras i små fettkulor tas det bättre upp av kroppens immunkänsliga celler och aktiverar immunförsvaret effektivare, säger Henrik Lindman.

Samtidigt som Mie Nygren får vaccinet gör andra personer samma tester i Belgien och i Tyskland. I första fasen får de pröva ett så kallat lagervaccin som är tillverkat mot trippelnegativ bröstcancers vanligaste mutationer. Mutationer är förändringar i cellers genetiska material. I andra fasen testas ett skräddarsytt vaccin utifrån patientens individuella mutationer i tumören.

– Det skräddarsydda vaccinet är mest spännande. För att vi ska tro att det här är en väg framåt måste det visa sig att immunförsvaret aktiveras på rätt sätt, säger Henrik Lindman.

Artikelbild

| Vaccinet är skräddarsytt på ett läkemedelsföretag i Tyskland.

Det gäller att få immunförsvaret att angripa enbart kroppens sjuka celler och skona de friska. Hittills har studien visat goda resultat när det gäller just biverkningar.

– Glädjande nog har man inte sett några allvarliga biverkningar. Det enda är att vissa patienter har fått febertoppar under första dygnet. Men den går ner med alvedon, säger Henrik Lindman.

Läs mer: Vaccin prövas mot svår bröstcancer

Varje år drabbas 600 svenska kvinnor av trippelnegativ bröstcancer; vilket är åtta procent av alla som drabbas av bröstcancer. Av dem avlider årligen cirka 150 kvinnor i sjukdomen.

– En del av dem kommer att överleva sjukdomen i framtiden om försöken visar lovande resultat, säger Henrik Lindman.

Den här typen av så kallad immunterapi har även prövats mot hudcancersjukdomen malignt melanom och uppvisat goda resultat. Vaccinet hjälper inte mot alla sorters bröstcancer utan enbart mot trippelnegativ bröstcancer som är en svårbehandlad form av bröstcancer. Den saknar mottagare för antihormonella läkemedel. Om ett par år, anser Henrik Lindman, att den här immunterapin kan vara verklighet om allt går vägen.