Det är alldeles för få Uppsalabor med invandrarbakgrund som utnyttjar sin rösträtt. Det tycker Zuhair Ammya som tillsammans med flera andra höll i heldagskursen. Han hänvisade till statistik som visar att valdeltagandet är lågt bland invandrargrupper i Uppsala. Själv har han röstat sedan han kom till Sverige för 20 år sedan.
- Jag känner att jag kan påverka. Jag längtar efter det här, att gå ut och rösta utan att vara tvingad att rösta på ett visst parti.

Att många andra invandrare väljer att inte rösta tror han beror på en mängd orsaker.
- En del är rädda och vet inte vad rösträtt betyder. Det kan finnas en rädsla och osäkerhet.

Projektledaren Andergachev Meshesha som kom till Sverige från Etiopien för 40 år sedan var också med och spred budskapet till deltagarna om att utnyttja sin rösträtt. Från föreningens sida vill man att deltagarna nu blir ambassadörer och på gator och torg sprider informationen vidare. Det viktiga är inte vem man röstar på utan att man använder sin rösträtt, var budskapet.

Artikelbild

| Meshesha Andargaehew, Zuhair Ammya och Veronica Castillo

Bakom kursdagen stod Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala, Siu. Bland deltagarna fanns det människor med en bakgrund i olika delar av världen men med det gemensamma att de numera bor i Uppsala. Kommunen är med och finansierar projektet, men ambassadörerna kommer att arbeta frivilligt. En av ambassadörerna är Veronica Castillo som ursprungligen kommer från Chile och behärskar svenska och ytterligare fyra språk.
- Det är Sverige vi bor i och här ska vi vara delaktiga. Det är inte bara vi utan även svenskar som behöver påminnas om att vi har en frihet att rösta.

Under dagen fick deltagarna även allmän information om bland annat landstingets och kommunens många funktioner och verksamheter. Också den informationen är tänkt att spridas vidare till fler, berättade den blivande valambassadören Ali Akis.
- Allt handlar om att öppna invandrares ögon så att de ser demokratin på ett tydligare sätt.