Mannen häktades i slutet av januari av Uppsala tingsrätt misstänkt för våldtäkt. Mannen häktades bland annat för att hindra att han skulle kunna undanröja bevis eller på annat sätt påverka utedningen. Häktningstiden gick ut klockan 11 på onsdagen men genom ett förbiseende kom inte åklagarens begäran om fortsatt häktning in till tingsrätten förrän några minuter efter klockan 11. I ett beslut konstaterade domstolen att åklagarens begäran kommit in försent. I det läget ska den häktade släppas fri, vilket tingsrätten också beslutade.

För att försöka återfå mannen till häktet begärde åklagaren honom senare samma dag häktad på nytt – denna gång i sin frånvaro, eftersom åklagaren tog för givet att mannen försvunnit. När häktningsförhandlingen inleddes sent på eftermiddagen i Uppsala polishus visade det sig emellertid att han var på plats och utan krumbukter lät sig omhäktas:

– Han infann sig snällt när förhandlingen ropades på, säger rättens ordförande Daniel Bergström.

Mannens försvarare, advokat Michael Niklasson, konstaterar att den mänskliga faktorn låg bakom att mannen formellt släpptes fri:

– Min klient förstår att det inte är är någon mening med att försöka hålla sig undan. Han förnekar att han begått någon våldtäkt men har ingen önskan att försvåra utredningen och vill bara att saken ska bli färdigutredd, säger Michael Niklasson.

Försvararen är likafullt kritisk till möjligheten att på nytt begära en misstänkt häktad trots beslut om frigivande när åtalstiden passerats.

– Man kan fråga sig om det inte blir ett sätt att kringgå bestämmelserna som strider mot syftet med regleringen, säger Michael Niklasson.

Åklagaren räknar med att beslut om åtal mot den misstänkte mannen kan fattas inom någon vecka.