”En välfärd som går att lita på ska prioriteras före privatiseringar och vinstjakt” var Socialdemokraternas devis inför valet. Vänsterpartiet drev på hårdare: ”Uppsala är inte till salu” stod skrivet på valaffischerna. I förhandlingarna mellan S, V och MP efter valsegern kom partierna överens om att fler verksamheter skulle utföras i kommunal regi och kraven i de upphandlingar som görs ska vara ställda så att det inte finns utrymme för så stor vinst. Hur blev det då?

– På kommunal nivå tycker jag att vi har gjort det vi har kunnat, säger Erik Pelling (S), kommunalråd och ansvarig för bland annat äldrefrågor.

LÄS MER: Alla delar i serien "Ett år kvar till valet"

Det man konkret gjort under mandatperioden på just äldreområdet är bland annat att ta över en hel del boenden. Man har också ersatt den gamla konkurrensplanen, som bland annat fastslog en målsättning om att en majoritet av äldreomsorgen skulle drivas av privata aktörer, med en drifts- och kvalitetsplan.

– Alliansen hade under sitt styre inställningen att så mycket som möjligt skulle läggas ut på privata aktörer, en extrem inställning enligt mig. Vi har en mer pragmatisk hållning. Vi kommer inte att sluta upphandla, andra aktörer kan vara bra och öppna upp för nya lösningar inom äldreomsorgen, men grunden ska vara en stark egenregi, säger Erik Pelling.

Andelen äldreomsorg som drivs av andra utförare än kommunen har minskat de senaste åren. Enligt drifts- och kvalitetsplanen drivs ungefär 70 procent av hemvården och 40 procent av äldreboendena av kommunen. Siffrorna är från våren 2016 och på boendesidan har andelen egenregi ökat ytterligare sedan dess, bland annat på grund av att man avbröt en stor upphandling av nio boenden efter en rättstvist.

Kommunen ska alltså fortsätta upphandla äldreomsorg, men sättet man upphandlar på är under förändring.

– I dag ställs ett antal grundkrav som aktörerna får tävla om att uppfylla till lägsta pris. Det skapar en spiral nedåt där kostnaderna pressas så hårt att det inte längre är möjlighet att hålla kvalitet. Därför ska vi i framtiden upphandla genom att erbjuda ett fast pris, som aktörerna sedan får tävla om att erbjuda mest kvalitet för, säger Erik Pelling

Exakt när det nya arbetssättet införs är ännu inte helt klart.

Det man också gjort, vilket beslutades precis innan sommaren, är att sänka ersättningssystemen inom LOV, lagen om valfrihetssystem, något som berör ungefär en femtedel av alla äldreboenden i Uppsala. Ersättningarna sänks med 10 procent till 1 829 kronor per dygn och boende.

– När systemet infördes hade det en alldeles för hög prisnivå. Nu har vi sänkt den och begränsar möjligheten att ta ut övervinster, säger Erik Pelling.

Det här beslutet är alltså ett sätt att begränsa vinster i välfärden?

– Ja, det har stuckit i ögonen att det varit så pass stor skillnad i ersättning.

Erik Pelling tror inte att vårdföretagarnas intresse att verka i Uppsala förändras genom besluten.

– Det kan finnas någon aktör som inte tycker att det är värt den nya ersättningen. Men då tror jag vi kan hitta andra aktörer. Det här är skattepengar som i första hand ska gå till våra äldre, säger han.

UNT kunde i våras avslöja att LOV kostar kommunen över 400 miljoner kronor mer i jämförelse med det andra upphandlingssystemet LOU, lagen om offentlig upphandling. Enkelt uttryckt är skillnaden mellan LOV och LOU att den förstnämnda innebär rörlig prissättning beroende på beläggning medan LOU innebär fast prissättning för hela verksamheter. Socialdemokraterna själva var dock med och införde LOV under förra mandatperioden.

– Beslutet byggde på ett felaktigt beslutsunderlag. När vi nu fattade beslutet att sänka ersättningsnivåerna hade vi en bred enighet om att det inte var snyggt skött från början, säger Erik Pelling i dag.

Tittar man på andra områden, utöver äldreomsorgen, har inte mycket gjorts för att minska antalet privata aktörer eller vinstuttagen. Inom skolan har exempelvis antalet förskoleenheter i enskild regi ökat i Uppsala och antalet friskolor på gymnasienivå har ökat. Det här är dock områden som är svåra att påverka på kommunal nivå.

– Regeringen har kommit med förslag och presenterat en utredning, men tyvärr finns det en majoritet i riksdagen som inte vill begränsa vinsterna i välfärden. Detta trots att en majoritet av svenskarna vill ha bort systemet där skattepengar försvinner. Det bästa vore en tydlig reglering, säger Erik Pelling.