– Det blev dött lopp i valet och vi behöver hitta lösningar för att styra. Det är viktigt i det läge vi har i dag med stark tillväxt, säger Mohamad Hassan som leder L.

Han utesluter tydligt SD från samarbete och säger att han helst skulle se att Alliansen kan ta makten.

– Men det ser tufft ut för att få igenom en allianspolitik.

Att styra i minoritet som Allianskollegan Fredrik Ahlstedt (M) vill tror han kan bli svårt.

– Ja, när vi har ett parti som SD i vågmästarställning. Jag är rädd för att de kommer att skapa kaos om de inte får igenom sina förslag. Det drabbar Uppsala.

Socialdemokraterna vill skapa en blocköverskridande majoritet med er. Hur ser du på det?

– Jag är stark anhängare av ett majoritetsstyre och förväntar mig att både Erik Pelling och Fredrik Ahlstedt försöker få till det i någon form, säger Mohamad Hassan.

Centerpartiet fick 9,6 procent i kommunvalet, 3 procentenheter mer än i förra valet, och är därmed det parti som ökar mest i Uppsala. Alliansen i Uppsala gick fram totalt 4 procentenheter, men det räcker inte för att få egen majoritet. I stället är bägge blocken helt jämnstora, och Sverigedemokraterna har en potentiell vågmästarroll.

– Det är tråkigt att det inte kunde gå bättre som allians, det hade varit önskvärt om vi haft ett starkare gemensamt alternativ för att ta ansvar för Uppsala, säger Centerledaren Stefan Hanna.

Alliansen hade på måndagsförmiddagen ett möte där de diskuterade igenom valresultatet och olika scenarier.

– Mötet gick bra. Vi känner ju varandra. Vi kommer att träffas imorgon igen och fortsätta diskutera olika vägval och sakfrågor och hur vi ska få igenom så mycket av dem som möjligt.

Att styra i minoritet med Alliansen, vore det ett bra alternativ anser du?

– Minoritetsstyre är ett alternativ, men om vi landar i om det är bra för Uppsala eller inte har vi inte satt ner foten om.

Stefan Hanna har tre partier han inte kan tänka sig att samarbeta med: Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ och Sverigedemokraterna. Han avvisar inte ett samarbete med övriga partier, men vill inte gå närmare in på frågan i nuläget.

– Nu är fokus på att fortsätta diskussionerna med Alliansen, vi har ett gemensamt ekonomiskt ramverk och ett antal politiska sakfrågor som vi delar. Sedan kan man tvingas hitta olika samarbetsformer om verkligheten kräver det. Det viktigaste är att Uppsalabornas intresse tas tillvara.