- Går det bra om jag går in med skorna, Åsa?
Killen i ljusblå mössa sticker försiktigt in huvudet genom dörrspringan till kapprummet och tittar frågande på lokalvårdaren Åsa Gravemo-Lindquist som precis tagit fram städvagnen. Hon har arbetat på Vänge skola i fem år, ena delen av dagen i skolbespisningen, och den andra delen med städning. Om någon är sjuk tar skolan sällan in en vikarie, utan organiserar om så att skolmaten och därefter toaletterna prioriteras.

Vänge skola har sedan många år tillbaka valt bort extern städning. Skolans rektor, Susanna Ajdert, tycker att systemet med fast anställd städ- och kökspersonal fungerar bra, vilket också eleverna verkar hålla med om. 72 procent av de tillfrågade eleverna i årskurs fyra till sex uppger att skolans lokaler alltid eller oftast är städade. Endast två procent uppger att lokalerna aldrig är rena.
- Jag blev inte så förvånad över resultatet, det är ju rent här. Jag tror att vi i städpersonalen känner ett större intresse och är mer motiverade i vårt arbete just på grund av att vi är anställda på skolan, och inte på en firma. Om det är smutsigt någonstans vet jag att det är jag och ingen annan som måste göra det, säger Åsa Gravemo-Lindquist.
Skolans husmor, Wivianne Sundbom, är med i skolans ledningsgrupp, vilket underlättar kommunikationen mellan lärare, elever och städpersonal.
- Har vi exempelvis problem med smutsiga innebandyklubbor i tamburerna, tar vi upp det arbetsplatsmötet och får snabbt respons från lärarna, som vi sedan kan skicka med en hälsning till eleverna och tacka för att de slutat slänga bandyklubbor i tamburerna, förklarar Wivianne Sundbom.
Hon påpekar också vikten av att samma personal städar lokalerna varje dag. Det är lätt att engagera eleverna som får känna ett personligt ansvar till lokalvårdarna som de känner igen till både utseende och namn.
Ekonomiskt "tjänar skolan inga pengar" på att ha anställd städpersonal. Susanna Ajdert kan inte svara på hur mycket pengar som skiljer extern städning mot att ha anställd personal, men eftersom de i princip aldrig tar in vikarier, undviker de en annars ganska hög kostnad.
- Jag vill se det som att vi tjänar i kvalitet på det här systemet. Det är rent på vår skola, och det prioriterar jag, säger hon.


Josefin Sköld
josefin.skold@unt.se 018-478 16 27

Bildtext: Åsa Gravemo-Lindquist har arbetat med städningen och i köket på Vänge skola i fem år. Hon är övertygade om att systemet med direkt anställd servicepersonal ger hög kvalitet på städningen eftersom det ger personalen ett mer personligt ansvar.