Det var vid 16-tiden den 12 december som en man sökte akut vård vid Enköpings lasarett för buksmärtor. Under samma natt lades han in för observation på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Patienten operationsanmäldes under förmiddagen den 13 december men fick vänta fram till den 14 december innan operation. Enligt patientens anmälan ska dock blindtarmen ha brustit drygt sju timmar innan operation.

IVO konstaterar att en operationsväntan på 24 timmar, när det gäller den formen av buksmärtor, inte är förenligt med kravet på god vård: "Detta då väntan på operation innebär en ökad risk för komplikationer".

IVO konstaterar även att verksamheten har brustit i dokumentationen.