– Valmöjligheten för patienten ökar. Många kan ha svårt att ta sig till vårdcentralen och kanske att ta ledigt från jobbet, säger Anna Wollin, projektledare på region Uppsala.

De officiella siffrorna för region Uppsala visar att 83 procent får en läkartid på vårdcentralen inom en vecka. Men det förekommer också att en del patienter får vänta betydligt längre än så. Även om tanken med videobesöken är att öka tillgängligheten, så tror inte Hannele Ristolainen, verksamhetschef på Fålhagens vårdcentral som haft ett pilotprojekt med systemet, att det till att börja med kommer att vara någon skillnad i hur många läkartider som kan erbjudas. På sikt, när alla fått in rutinen, visar erfarenheter från andra landsting dock att videobesöken blir mer fokuserade och därmed också effektivare tidsmässigt.

Andra fördelar med videobesöken är att man kan minska smittspridningen om till exempel föräldrar till barn som misstänks ha vattkoppor inte kommer till vårdcentralen eller om patienter med till exempel depression kan göra återbesök via vårdappen och inte behöver utsätta sig för de smittor som finns där. Och för många unga, som är uppvuxna med en mobil livsstil, kan det vara ett enklare sätt att få vård.

Artikelbild

| Appen "Min Hälsa" hittar man i app-butiken om man söker på Region Uppsala.

– Många ungdomar rör på sig. Och då är det också lättare att få en kontinuitet i vården, även om de pluggar utomlands i ett halvår, säger Eva Jansson, projektledare för införande av videobesök för de offentliga vårdcentralerna.

Det finns också en möjlighet att genomföra videobesöket via datorn, men det är framför allt mobilappen som kommer att marknadsföras. När det är dags för det inbokade besöket öppnar man appen och loggar in med sitt mobila bank-id. Via en videolänk kan vårdpersonalen se och prata med patienten.

Jämförelsen med privata aktörer som Kry och Min Doktor, vilka har ökat explosionsartat det senaste året, är ofrånkomlig. Men Anna Wollin menar att detta är något helt annat.

– Vi får ofta frågan om jämförelser med Kry och Min Doktor. Men det här är en helt annan tjänst. Vi har samma höga patientsäkerhet som vid ett fysiskt besök. Och det görs alltid en bedömning av vårdpersonal om det är lämpligt med ett videobesök. Dessutom är videobesöket direkt kopplat till journalsystemet, säger Anna Wollin.

Artikelbild

| Maria Hellström och Anna Wollin är ansvariga för projektet som nu ska lanseras i skarpt läge.

Både privata och offentliga vårdcentraler som använder regionens journalsystem Cosmic kan ansluta sig. På sikt ska också andra enheter inom region Uppsala kunna använda sig av videobesök.