Den här gången kunde demonstrationen genomföras i lugn och ro under beskydd av polisen.

Inledande talare var Uppsalabon och initiativtagaren Patrick Konde.

– I dag ska vi fokusera på det positiva vi skapar genom att vara tillsammans. Polisen är här för att skydda oss, och i dag kan vi känna oss trygga på Stora Torget.

Han syftade då på bakgrunden till tisdagskvällens manifestation: händelserna i samband med förra lördagens demonstration mot människohandel, också den på Stora Torget i Uppsala.

Då attackerade anhängare av Nordiska motståndsrörelsen, NMR, demonstranterna, och tre fall av misshandel anmäldes.

– Vi är vanliga Uppsalabor som samlats för att manifestera mot nazistiska organisationer efter vad som hände 28 november, fortsatte Patrick Konde.

Flera av de fem följande talarna framhöll Finland som en förbild när det gäller lagstiftning mot rasistiska/antidemokratiska organisationer.

– Där är NMR förbjuden numera. NMR ska inte få försämra människors demokratiska rättigheter, sa Patrick Konde.

Under den en timme långa manifestationen samlades namnunderskrifter in med syftet att förbjuda rasistiska rörelser som NMR. Underskrifterna ska sedan skickas till riks- och lokalpolitiker.