Ibland kan ett gatuarbete ta ett år även om det för den oinvigde mest verkar handla om att bredda några trottoarer.

Ett exempel är Sysslomansgatan där kommunen anlägger nya cykelbanor och bredare trottoarer. Projektet beräknas ta 1,5 år.

Nära Uppsala Konsert och Kongress i korsningen av Storgatan och Vaksalagatan byggs gatan om. I slutet av september ska det vara klart, efter ett år av stök och avspärrningar.

Artikelbild

| Arbetar. I ett helt år har gatuarbeten pågått på Vaksalagatan vid Uppsala Konsert och Kongress.

– Om vi stängde av gatorna helt kunde vi bygga snabbare, men det vore inte populärt bland trafikanterna, säger kommunens gatu- och parkchef Michael Eriksson.

Han framhåller att arbetena ofta involverar komplicerade anläggningar som trafiksignaler. Ibland behöver underjordiska rör och ledningar flyttas och man kan stöta på okända rör under marken.

Varför är det inte fler anläggningsarbetare på plats vid varje gatuarbete?

–  Det går inte att få in hur många personer och maskiner som helst på en begränsad yta, svarar Michael Eriksson.

Artikelbild

| Arbetar. Under ett års tid har det varit besvärligt för trafikanterna att ta sig fram på Vaksalagatan vid Storgatan.

Ibland är det ingen alls som jobbar på platsen.

– Det kan bero på att man väntar på tillstånd eller materialleveranser, man röntgar eller testar tryck i ledningar.

På ett par år brukar man kunna bygga en hel fastighet.

– Ja, men då har byggjobbarna tillgång till hela arbetsytan på en gång. Så är det inte vid gatuarbeten. När vi har delavstängda arbetsområden som vid Vaksalagatan och Sysslomansgatan så ryms inte fler aktörer inom avstängningarna.

Michael Eriksson vill att kommunen blir bättre på planering.

– Vår gatukoordinator håller på att upprätta en tioårsplan för kommande gatu- och ledningsarbeten liksom för utbyggnadsområden så att vi kan planera logistiken.