Den bedömningen gör Stefan Swartling Peterson, chef för FN:s barnfond Unicefs hälsoavdelning i New York och professor i global hälsa vid Uppsala universitet.

– Lunginflammation och diarrésjukdomar är de vanligaste dödsorsakerna bland små barn i låginkomstländer. Pneumokocker och rotavirus är ett par av de viktigaste orsakerna till sådana infektioner, och mot båda finns i dag bra vaccin. Därför måste det ha mycket hög prioritet att öka andelen barn världen över som får dessa vaccin, säger han.

Sporrad av den framgångsrika satsningen på att utrota smittkoppor för mer än 40 år sedan antog Världshälsoorganisationen i slutet av 1980-talet en plan på att utrota förlamningssjukdomen polio till millennieskriftet och mässling till år 2010.

Artikelbild

Försenat men nära. Målet att utrota smittkoppor till millenieskiftet uppnåddes inte, men 18 år senare verkar det vara mycket nära att förverkligas.

Ännu har inget av dessa mål uppnåtts och till och med i Sverige, där den stora majoriteten är vaccinerad, påminns vi av och till om att det trots allt fortfarande finns risk för mindre mässlingutbrott.

Även om målet att utrota polio och mässling ännu inte uppnåtts globalt framhåller Stefan Swartling Peterson att satsningarna på vaccinationer mot dessa virussjukdomar varit mycket framgångsrika.

– Båda sjukdomarna har minskat drastiskt under de senaste decennierna och som en följd har miljontals barn världen över räddats från att dö eller överleva med livslånga svåra fysiska eller mentala handikapp, säger han.

Sedan den globala satsningen på att utrota polio drogs igång 1988 har mer än 2,5 miljarder barn världen över vaccinerats mot denna virussjukdom och sjukdomen gradvis trängts allt mer tillbaka. Då, för 30 år sedan, insjuknade varja dag mer än 1 000 barn i världen med förlamningar på grund av polio. Förra året registrerades i hela världen totalt 21 fall av polio, den lägsta siffran någonsin.

Artikelbild

| Respiratorvård. Många patienter som insjuknade i polio kunde inte andas utan måste vårdas i respirator. Det här fotografiet togs 1960 under en polioepidemi i Rhode Islands i USA,

Samtliga poliofall inträffade i gränsområden mellan Pakistan och Afghanistan.

– Jag vågar inte lova att äta upp min hatt om världen inte är fri från polio inom bara några år, men situationen verkar mycket lovande. Mässlingen kommer att ta längre tid. I dag vaccineras 80 procent av världens barn mot mässling, men andelen skulle behöva höjas till 95 procent för att helt stoppa spridningen av detta oerhört smittsamma virus, säger Stefan Swartling Peterson.

Den stora majoriteten av dödsfall i mässling inträffar i långinkomstländer, men det är inte bara där som andelen vaccinerade barn skulle behöva öka.

– Ju längre söderut i Europa, desto lägre är vaccinationstäckningen. I Italien hoppas man öka den genom att göra vaccination mot mässling obligatorisk. Enligt min mening är fortsatt frivillighet i kombination med information ett mycket bättre val, säger Stefan Swartlig Peterson.