– Jag är personligen djupt engagerad i problemet. Antibiotikaresistens är en av de mest brådskande och viktigaste frågorna vi står inför. För Uppsala universitet är det också en prioriterad fråga, sade universitets rektor Anders Hallberg i sitt öppningstal till delegaterna och kronprinsessan Viktoria.

Utöver forskare inom området deltar politiker och regeringstjänstemän, representanter för hälsoorganisationer och läkemedelsindustrin i konferensen. Under tre dagar ska de försöka hitta nya lösningar på det växande problemet med bakterier som antibiotika inte biter på. En av huvudfrågorna är hur industrin ska stimuleras att utveckla nya effektiva antibiotika.

– Målet att alla människor på jorden ska kunna få en effektiv behandling mot bakteriella infektioner. Men vi förväntar oss inte att ha någon färdig lösning när konferensen avslutas på onsdag, sade Andreas Heddini, chef för nätverksorganisationen React i Uppsala, vid en pressträff på förmiddagen.