Sedan 3-tiden natten mot lördagen låg Vattenfalls anläggning nere vilket resulterade i att de kunder som abonnerar på fjärrvärme inte heller har kunnat få någon värme i sina element under natten och morgonen. Enligt Maria Lidzell på Vattenfalls pressjour blev det fel i en av de kablar som försörjer en transformator, som sedan ledde till att varken värme eller ånga kunde produceras.

Kundservice och SOS Alarm informerades om felet och även större kunder som Akademiska sjukhuset, som dock har klarat sig med hjälp av reservkraft.

Vid 8-tiden på lördagsmorgonen skulle felet på anläggningen enligt Vattenfall  vara avhjälpt efter nattens felsökningar. Man meddelar dock att det kan dröja ytterligare några timmar innan värmen är helt tillbaka till de kunder som abonnerar på fjärrvärme. Enligt Maria Lidzell på Vattenfall är 95 procent av Uppsalas hushåll berörda.