– Vi uppmanar allmänheten att vara extra noggranna med hygienen vid tillagning av färsk kyckling. Annars riskerar man att bli sjuk, säger smittskyddsläkaren Mats Ericsson.

De fyra rekommendationerna är:

1. Servera kycklingkött väl genomstek.

Artikelbild

| Fel hantering. Rått kycklingkött kan överföra campylobacterbakterier till grönsaker och andra livsmedel.

2. Använd alltid rena redskap.

3. Använd inte samma kniv och skärbräda till rått kött som till råa grönsaker.

4. Var noga med handhygienen.

– Ett alternativ om man vill minska risken för smitta kan också vara att undvika färsk kyckling tills vidare och välja frysta alternativ, säger Mats Ericsson.

Artikelbild

| Mats Ericsson

Sedan i höstas har antalet fall av campylobakter ökat kraftigt i hela Sverige. Svenska myndigheter följer utvecklingen och har informerat kycklingproducenterna, men ännu finns inga tecken på att ökningen skulle vara bruten.

I Uppsala län insjuknade förra året 384 personer i campylobacter, vilket är betydligt mer än under ett "normalår". Hittills i år har över 80 fall av campylobacter registrerats i länet.

Artikelbild

| Varnar. Mats Ericsson, smittskyddsläkare i Region Uppsala, varnar för att slarva med hygienrutinerna vid hantering och tillagning av färsk kyckling.

En campylobacterinfektion brukar ge besvärliga, ibland blodiga diarréer, magsmärtor, illamående och feber och kräver inte sällan sjukhusvård. En ganska vanlig komplikation är ledbesvär.