På Feskarn i Saluhallen i Uppsala har det ingen betydelse. Där har räkor från västkusten alltid sålts och så ser det ut att bli även fortsättningsvis.

– Vi ser WWF:s märkning som en rekommendation där kunderna själva får avgöra om de vill köpa en viss produkt eller inte, säger Axel Koch, butikschef.

Han menar att ett förbud gör det lättare att hantera ansvarsfrågan. Ungefär som fallet var med Östersjötorsken för ett antal år sedan, då behöver varken konsument eller handlare göra ett val.

När det gäller räkfisket längs Västkusten menar WWF att kontrollen fortfarande är alltför dålig för att det ska kunna bli någon annan färg än röd.

Enda undantaget från rödlistningen är räkbeståndet i Barents hav, som får gult ljus i guiden.

Den tropiska jätteräkan, som länge varit ifrågasatt och rödmärkt, får i år grönt ljus. Åtminstone vissa bestånd.

Det är ett antal odlingar i Vietnam som anses ha skötts på ett ansvarsfullt sätt och nu miljöcertifierats. Även miljömärkta havskräftor från Kattegatt och Skagerack placeras nu på gröna listan som omfattar arter som enligt WWF kan konsumeras utan risk för bestånden.

– Vi kommer i dagarna att få hem en grönlistad jätteräka. Om vi kommer att övergå till att enbart föra den återstår att se. Det är ju inte omöjligt att den blir dyrare. Även om den skulle bli det finns det kanske skäl att övergå till den. Sedan vill vi givetvis att den skall vara lika god som den vi brukar föra, säger Axel Koch.

Axel Koch påpekar också att Feskarn genom MSC-certifiering ger kunderna en möjlighet att enkelt kunna köpa fisk och skaldjur som han anser är trygga i sina bestånd och har fiskats med varsamma metoder.

På Ica Torgkassen i Kvarnen följer man WWF:s färglista.

– Det är kanske lättare för oss som inte bara säljer fisk utan har de stora intäkterna på andra varor, säger Leif Johansson, ansvarig för fiskdisken.

Den nya fiskguiden är den nionde i ordningen sedan starten 2002. Guiden har med åren blivit ganska omfattande, och mer komplicerad eftersom flera arter av fiskar får både grönt och rött ljus, och ibland gult, beroende på vilka bestånd det rör sig om, vilken fiskemetod som används och om fisket är certifierat eller ej. Ett exempel på detta är tonfisk som återfinns på alla tre färgerna.

Ett annat exempel är torsk från Östersjön som när den är miljöcertifierad får grönt ljus, medan torsk från östra Östersjön utan certifiering får gult ljus, vilket innebär att det finns osäkerhet kring fisket.