En och annan nyfiken cyklist stannade till på morgonen för att se på när tjänstemän från Uppsala kommun provade att släppa på vattnet i den gamla kvarnrännan. Sakta med säkert trängde sig vattnet fram bland stenarna i rännan och vidare ner mellan museet och restaurang Tzatziki och ut i Fyrisån.

Lekhjälp
Trappor, eller Slitsrännor som de egentligen heter, ska hjälpa Upplands landskapsfisk att stegvis ta sig uppför Fyrisån till lekplatserna vid Ulva, i april och maj. Trapporna gör det möjligt för fiskarna att vila innan de tar sig an nästa forsande steg. Det blir de starkaste fiskarna som kommer att kunna vandra upp genom­ ån, allt enligt naturens gång.
Hela projektet är ännu inte i hamn och vattnet i kvarnrännan stängdes av senare på fredagen. Utloppet vid Tzatziki är lite för snävt och ska omdimensioneras något. Kvarnrännan beräknas dock vara i drift inom några veckor.
Kommunen fick så sent som i går klartecken från Miljödom­stolen att påbörja arbetet med den Asptrappa som ska byggas vid Islands­fallet.
I nästa vecka påbörjas plan­teringsarbetet i parken invid kvarnrännan. Bland annat ska en gräsmatta anläggas och äppelträd kommer att planteras i anslutning till Saluhallens parkering.