Den första maj i år beslutade Uppsala Vatten och Avfall AB att införa bevattningsförbud i Bälinge, Lövstalöt, Vattholma och Skyttorp på grund av låga grundvattennivåer. Förbudet gäller fram till och med den 30 september och innebär att Bälingebadets tre bassänger inte kommer att kunna fyllas med vatten i sommar. Beslutet har vållat stor debatt i bygden och över 170 personer har diskuterat frågan i Bälingegruppen på Facebook.

– Bälingebadet är en samlingsplats på sommaren för många i Bälinge. Om det inte är öppet måste barnen försöka ta sig till andra bad, som Björklingebadet, och där vill kanske inte alla föräldrar ha sina barn ensamma en hel dag, säger Bälingebon Maria Eriksson.

Många med henne vill ha sitt bad, trots förbudet. Andra påpekar att det är viktigare med vatten i kranen därhemma. En lösning på problemet som framförts är att köra vatten i tankbilar från Uppsala där det inte råder bevattningsförbud. Det kan bli verklighet, om det fungerar och inte blir för dyrt.

Bälingebon Leif Wahlström är sedan många år socialdemokratisk ledamot i kommunens idrotts- och fritidsnämnd som har ansvaret för badvattnet:

– Frågan var uppe på vårt möte i måndags. Vi tog beslutet att utreda om det är möjligt att köra tankbilar från Uppsala för att fylla upp badet. Vi måste se vad det kostar och om det i så fall går att få fram pengar, säger han.

Enligt Leif Wahlström kan det behövas 70-80 tankbilar med vatten för att fylla badets bassänger. Under sommaren måste dessutom påfyllning göras ett antal gånger eftersom vatten avdunstar och en del försvinner när badets reningsanläggning körs.

– Eftersom vi inte har några fler möten förrän i höst så kommer nämndens arbetsutskott att ta ett beslut på torsdag den här veckan. Då ska alla utredningar vara klara, säger han.

Det kommunala bolaget Sport- och rekreationsfastigheter, som äger Bälingebadet, har under de senaste veckorna försökt att hitta en lösning. Men Uppsala Vatten har sagt nej till alla förslag som handlar om att ta dricksvattnet från Lövstalöt.

Anledningen till att just Bälinge drabbas av vattenförbudet är att ortens dricksvatten tas från vattenverket i Lövstalöt.

– Där är det brist. Men inte i Uppsala, säger Leif Wahlström.

Han påpekar att badet inte bara är viktigt för Bälingeborna. Hela bygden nyttjar det.

– Flera simskolor har sin undervisning där, även en simskola i Storvreta. Fina dagar är badet proppfullt med folk.