Mattias Westermark är lärare i matematik och kemi på Nannaskolan i Uppsala. Han säger att det inte går att undervisa mer om man ska göra ett hyfsat jobb.

– Vi lärare jobbar jättehårt. Vi är en kår som hela tiden pressar oss för att göra så bra som möjligt. Nu får vi signaler uppifrån om att jobba med mängd snarare än kvalitet, vilket innebär att backa från professionalitet för att få högre lön.

Ska han få ansvar för ännu en klass kommer han att göra ett sämre jobb, säger han, eftersom det inte bara är själva lektionerna som tar tid utan också att förbereda och avsluta dem. Mattias Westermark påpekar också att konsekvenserna av att göra ett dåligt jobb blir stora när man är lärare: det går ju ut över eleverna.

– De får grundare kunskaper. Det går till exempel inte att ha lika avancerade tester för man kan inte rätta hur många uppsatser som helst. Och vilken förälder vill skicka sitt barn till en skola där läraren inte hinner se honom eller henne? Jag kan inte tänka mig att politikerna vill det.

Kan du dra ner på något annat för att hinna med mer undervisning?

– Nej. Jag skulle kunna ta mer undervisning om det fanns fler socionomer i skolan som kan fungera som mentorer. De sociala bitarna i skolan kan ta väldigt mycket tid. Samtidigt är det ju jätteviktigt att hinna få en personlig relation med eleverna.

Uppsalapolitikernas löfte om en lärarlönesatsning ger Mattias Westermark inte mycket för.

– Det blir bara tomma ord om man inte avsätter tillräckligt i budgeten. Man sätter också rektorerna i en omöjlig sits, genom att kräva att de ska ge personalen högre lön utan att ge dem pengar till det.

Helena Dübeck är gymnasielärare i engelska och samhällskunskap på Lundellska skolan samt vice ordförande för Lärarnas Riksförbund i Uppsala. Även hon är mycket kritisk.

– Hur man än vrider och vänder på det så kommer lönekriteriet att öka arbetsbelastningen för lärare. Man måste antingen ta fler grupper eller större grupper och det går inte om man ska behålla någon form av kvalitet.

Finns tid för lärare att undervisa mer?

– Nej. För mig finns det i alla fall inte en sekund att ta av. Då får jag gå ner i tjänst för att orka och hinna.

Läs mer: Lärarnas arbetstid räcker inte till för arbetsuppgifterna

Läs mer: Lärare jobbar helger och kvällar för att hinna med