Uppsala kommun gör offentliga upphandlingar av varor och tjänster för cirka 3,4 miljarder kronor varje år. De flesta upphandlingar görs via kommunens upphandlingsenhet. Företag som deltagit i en upphandling men av någon anledning tycker att de inte behandlats rättvist kan överklaga till förvaltningsrätten. I landet som helhet ökar antalet överklaganden kraftigt, men Uppsala kommun går mot strömmen.

Från år 2014 har antalet överklaganden halverats. De senaste två åren har bara 20, respektive 21 upphandlingar överklagats. Av dem har kommunen förlorat 14 respektive 12 procent av processerna.

– Det här betyder jättemycket för oss. Överklagade upphandlingar kostar mycket pengar. Med färre överklaganden får vi också fler upphandlade avtal på plats i tid. Det är viktigt för vår verksamhet, säger inköpschef Susanne Afzelius vid Uppsala kommun.

Orsaken till att kommunen lyckts halvera antalet överklaganden på tre år är främst en bättre dialog med de företag som deltar i en upphandling.

– Vi har stora leverantörsträffar och försöker uppmuntra företagen att ta kontakt med oss om det finns något i upphandlingen som de reagerar på. Vi vill ha in synpunkterna så tidigt i processen som möjligt så att vi kan åtgärda om det finns oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, säger Susanne Afzelius.

Av förra årets överklagade upphandlingar har kommunen bara förlorat i ett fall. Det gäller en upphandling av all telefoni i kommunen. Ett företag som deltog i upphandlingen ansåg sig inte vara rättvist behandlad. Företaget ansåg att kommunen hade ställt krav på så kallat leveransansvar och tillgång på kompetent personal som var så höga att de inte hade täckning i lagen om offentlig upphandling. Effekten blev att bara stora företag kunde konkurrera i upphandlingen och mindre företag diskvalificerades.

– Självklart ska man som leverantör ha rätten att överpröva en upphandling som man inte tycker har gått rätt till. Vi rättar oss efter domen och håller nu på att göra om upphandlingen, säger Susanne Afzelius.

Under förra året tog en överprövning i snitt 100 dagar att avgöra för förvaltningsrätten. Året innan var det 140 dagar.

De enheter inom kommunen som drar på sig mest överklaganden är fastighet och entreprenad.

Totalt gör stat, kommun och landsting upphandlingar för cirka 600 miljarder kronor årligen. Det är en femtedel av Sveriges samlade ekonomi.