Efter turbulensen inom Uppsala konsert och kongress, UKK, där hård kritik riktats mot vid Lena Åberg Frisk och hennes sätt att leda UKK, har styrelseordföranden Niclas Malmberg (MP) valt att inte kommentera förtroendefrågan. Efter att styrelsen för UKK nu haft två möten på kort tid ställer UNT frågan på nytt till Niclas Malmberg.

Har du och styrelsen förtroende för Lena Åberg Frisk?

–Ja, hon är kvar som vd. Förstås är det så att så länge vd sitter kvar så har hon styrelsens förtroende.

Artikelbild

| Lena Åberg Frisk säger att hon ständigt strävar "efter att utvecklas och växa i min roll".

För en dryg vecka sedan ska Niclas Malmberg och vd Lena Åberg Frisk tillsammans ha haft ett informationsmöte för personalen på UKK.

– Vi informerade gemensamt om de förändringsprocesser som påbörjats och tackade dem som på olika sätt tydliggjort problemen, säger Niclas Malmberg.

Utifrån mötet är hans bedömning att läget har lugnat sig på UKK och att det finns ett starkt stöd bland medarbetarna för de åtgärder som vidtagits.

Vad sa ni till personalen?

– Det kan jag inte gå in på på egen hand. På samma sätt som vi genomförde en gemensam presentation för medarbetarna, vill vi göra den offentliga presentationen gemensamt. Det är ett stort antal åtgärder, säger Niclas Malmberg.

LÄS MER: Kraftfull kritik mot UKK:s vd

En sak som styrelsen själva pekat ut som avgörande för att hitta en konstruktiv väg framåt är arbetet med en strategi för framtiden tillsammans med vd. Strategin skulle ha satts under det senaste mötet. Men så blev det inte.

– Situationen är komplex och vi vill kunna involvera alla medarbetare i strategiarbetet. Det arbetet har påbörjats så att styrelsen kan ha ett underlag att arbeta med i oktober, säger Niclas Malmberg.

Är ni oeniga i styrelsen?

– Vi har varit helt eniga i alla beslut. Jag eftersträvar full enighet även framöver, och för att klara det är det mycket diskussioner som måste föras.

Den som i våras slog larm om brister i arbetsmiljön och som hårt kritiserade Lena Åberg Frisks sätt att leda verksamheten var huvudskyddsombudet Jonas Carlsson. I ett brev till kommunledningen beskrev han bland annat hur personal upplevde sig skrämd till tystnad.

Han tycker inte att personalmötet var så klargörande, men säger att det som blivit konkret är att personal från kommunens centrala personalavdelning nu arbetar på plats på UKK.

– Jag får lita på att det kan bli bra om man kan garantera, till 100 procent, att de beteenden hos vd som personalen fått utstå är borta, säger han.

Lena Åberg Frisk själv säger nu till UNT att hon upplever "en stark vilja från alla parter att arbeta framåt." När UNT når henne har UKK en medarbetardag där kommunens personalavdelning har workshops med alla UKK:s medarbetare.

Har du ändrat på något i ditt ledarskap med anledning av kritiken?

– Som de flesta ledare strävar jag ständigt efter att utvecklas och växa i min roll och självklart kommer även den process vi nu har inlett att vara lärorik för mig som vd.

Vad blir viktigast för dig som vd under resten av året?

– Att säkerställa att vi lyckas åstadkomma det vi lovat och att vi samtidigt fortsätter att vara ett viktigt nav i Uppsalas mötes- och kulturliv.

LÄS MER: "Inga högklassiga musikprogram"