När en städtjänst ska upphandlas inom Uppsala kommun består två tredjedelar av bedömningen av priset. Resten består av en kvalitetskontroll, grundad på referenser från tidigare arbeten.
- Prissättningen är alltför dominerande, upphandlingsenheten borde ta större hänsyn till kvaliteten på städningen. Samtidigt som lönekostnaderna stiger för varje år, upplever jag att priserna pressas till orimligt låga nivåer, säger Lars Pettersson.

Prispressen på städningen leder till att städbolagen i vissa fall minskar personalens städtimmar, vilket i sin tur försämrar kvaliteten på städningen.
- I förlängningen tror jag inte att seriösa städbolag kommer att vara aktiva inom den offentliga sektorn. Beställarna får inte högre kvalitet än de betalar för.
I Uppsala kommun finns en minimigräns på de totala städkostnaderna som motsvarar 215 kronor i timmen. Det ska täcka lön, sociala avgifter, försäkringar och material.
- Det är ju löjligt. För ett seriöst arbetande företag är det helt orimligt att gå ner till sådana nivåer. Vi ska ju inte bara betala lön och sociala avgifter. Vi har kostnader för lokaler, tjänstemän, material, bilar och så vidare, säger Lars Petterson.
Han jämför de privata städbolagens taxor för arbete hemma hos privatpersoner, där ligger en vanlig timlön på ungefär 350-400 kronor.

Med tanke på undersökningens resultat påpekar Lars Pettersson att de privata städföretagen har högre krav på sig, jämfört med den fasta städpersonalen på skolorna. Han upplever också att toleransnivån är lägre för de externa lokalvårdarna.
- Är personalen en del av den fasta personalstyrkan blir det ju en annan sak, kommunikationen fungerar säkert bättre och lokalvårdarna har en annan relation till eleverna och lärarna som vi aldrig kan få.
Mellansvenska städ ansvarar för en del av lokalvården på Almtunaskolan där endast fem procent av eleverna uppger att skolans lokaler alltid är rena.
- Jag beklagar naturligtvis att eleverna inte är nöjda med vårt arbete där och vi tar åt oss av kritiken.

UNT har även sökt Städabs driftschef som avböjt att kommentera resultatet i undersökningen.