Centerledaren är mycket kritisk sedan det visat sig att missnöjet gror över reformen bland äldreomsorgens personal.

– Redan då beslutet togs 2016 befarade jag att det hela skulle innebära ökade kostnader. Man har bara drivit det här utifrån att människor ska kuna leva på sin lön. Men man måste ju också se på vad det innebär för verksamheten och de ekonomiska konsekvenser det får, säger han.

Läs mer: Dagen efter är man som en robot

I en interpellation till kommunfullmäktige vill han ha svar på hur mycket dyrare varje hemtjänsttimme, undervisningstimme etc. blivit sedan rätt till heltid infördes. Han vill också veta om någon undersökning gjorts som visar vad medarbetarna tycker.

– Nu leder rätten till heltid till att de förhatliga, delade turerna ökar och att personalen blir del av en stor personalpool. Ingen vill arbeta som konsult i hela kommunen, säger han.

Är du emot rätt till heltid?

– Nej. Det är en fin tanke. Men det är inte bra för alla medarbetare. Jag tycker att man ska utgå från de behov verksamheten har. Det har hela tiden varit uppenbart att heltidsreformen skulle driva kraftiga kostnadsökningar som Socialdemokraterna struntat i, säger Stefan Hanna.

Läs mer: Inga extra pengar för rätt till heltid

Uppsalas finanskommunalråd Marlene Burwick (S) håller inte med och säger att Stefan Hanna inte var särskilt kritisk till reformen när den infördes.

– Själv vill han sänka skatterna kraftigt och med en sådan politik blir det inga pengar över till att skapa heltidstjänster för de som tvingas jobba deltid, säger hon.