De tre allianspartierna Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna presenterade sitt gemensamma budgetförslag under måndagseftermiddagen på ett stort hotell i Uppsala. Fokus ligger nästan helt på trygghet.

– Vi tycker inte att mittenstyret prioriterar trygghetsfrågorna tillräckligt. Både den organiserade- och ekonomiska brottsligheten breder ut sig. Vi har också en stor utmaning med att skapa trygghet på gator och torg för Uppsalas vanliga medborgare. Klarar vi inte det spelar satsningar på nya idrottshallar, ungdomsgårdar och bibliotek ingen roll, sade kommunalrådet Fredrik Ahlstedt (M).

Partierna vill ha fler trygghetskameror, fler ordningsvakter och utökade så kallade LOV-3 områden där ordningsvakter patrullerar.

– Vi kan tänka oss vakter både i Gränby och Stenhagen och utökade områden i Centrala staden och i Gottsunda. Vi vill också ha trygghetskameror i områdena. De hjälper polisen att klara upp och förebygga brott, säger Fredrik Ahlstedt.

Allianspartierna vill fördubbla budgeten för vakter. I dag har kommunen 20 stycken.

– Totalt vill vi ha 15 miljoner kronor mer för trygghetsskapande åtgärder än i dag, säger Fredrik Ahlstedt.

Pengarna ska räcka till bättre belysning i otrygga utemiljöer, att planera så att nya bostadsområden byggs med fokus på trygghet, satsningar på att minska otryggheten för tjejer i centrum och motverka hedersförtryck.

– Vi vill också se ett kompetenslyft för kuratorer och socionomer när det gäller hedersvåld och så vill prova med hembesök hos personer som lever på försörjningsstöd. Det har visat sig effektivt i andra kommuner. Man upptäcker missbruk och brottslighet och kan göra tidiga insatser, säger Therez Almerfors (M).

Joans Segersam (KD) poängterade insatserna för trygghet på kommunens skolor både vad gäller trakasserier elever emellan och mot lärare. Men det behövs också fler trygghetsboenden och träffpunkter för äldre.

Partierna vill samtidigt sänka skatten med 30 öre och klara ett budgetöverskott på 321 miljoner kronor.

Hur betalar ni det här?

– Vi sparar 50 miljoner i kommunstyrelsens budget och ställer krav på att verksamheten inte ska kosta mer än i jämförbara kommuner. Vi har inte fokus på allt utan prioriterar tryggheten, säger Fredrik Ahlstedt.

Av de stora nämnderna är det bara kulturnämnden som får minskad budget, från 346 till 344 miljoner kronor.