Antalet viltolyckor ökar i hela Sverige och var under förra året uppe på över 61 000. Även i Uppsala län visar nationella viltolycksrådets statistik en kraftig uppgång under 2016 och 2017, jämfört med tidigare år. Störst andel olyckor per invånare sker i Östhammars kommun.

– Vildsvinen börjar bli så många att jag inte vet var det kommer sluta. De får så många kullar och det är svårt att jaga bort dem, säger polis Thomas Mineur, länsansvarig för Nationella viltolycksrådet i Uppsala län.

En av de mest olycksdrabbade vägarna i länet är väg 55. På sträckan mellan Uppsala och Hjulsta Bro utanför Enköping skedde 161 kollisioner mellan fordon och vilt förra året. Även väg 72 mellan Uppsala och Sala samt de mindre vägarna i och runt centrala Knivsta, Bålsta och Enköping är hårt drabbade av viltolyckor. I Uppsala skedde 13 viltolyckor på Dag Hammarskjölds väg samt cirka tio på vägarna däromkring.

– Farligast är det att krocka med en älg eftersom den kan fara in i kupén, men vildsvinen är inte heller ofarliga. Eftersom grisarna är så kompakta och tunga så tar det rejält stopp och bilen riskerar att tryckas ihop eller fara av vägen vid en kollision, säger Thomas Mineur.

För hela Uppsala län var antalet viltolyckor 2 732 förra året. Även 2016 skedde ovanligt många viltolyckor här.

Ökningen mellan 2015 och 2016 var hela 667 stycken.

En förklaring till ökningen kan vara att det var torrt och ont om vatten i somras.

– Ja, djuren ändrar rörelsemönster efter både tillgång på föda och vatten. Och när viltet ändrar rörelsemönster dyker de upp på vägavsnitt där det inte finns viltstängsel eller där bilisterna inte är vana att vilt passerar, säger Thomas Mineur.

Thomas Mineur tycker att det är förvånansvärt många som inte tänker på att det finns vilt på vägarna.

– Det är som om de som inte är beredda, blir ännu mer chockade då de krockar med ett djur, än andra bilister, säger Thomas Mineur.

Han anser att man som bilist inte kan göra så mycket mer än att sätta på extraljus på bilen, hålla nere farten och försöka "scanna" av skogen i vägkanterna medan man kör.

Vad kan annars göras åt problemet?

– Vi skulle kunna prata med jordbrukare om att försöka flytta odlingen av de grödor som är mest attraktiva för viltet så långt från vägarna som möjligt. Viltstängsel är också ett effektivt sätt att motverka viltolyckor, men det är väldigt kostsamt. Om man sätter upp viltstängsel behövs det också viadukter under vägen så att djur och människor ändå kan passera.