Den slutsatsen drar forskare vid Uppsala universitet och Centrum för klinisk forskning vid landstinget i Dalarna i en studie som publiceras i vetenskapstidskriften PLOS ONE. Studien är den första i världen som undersökt självprovtagning i hemmet och hpv-testning hos äldre kvinnor, som inte längre kallas till regelbunden cellprovtagning.

– Nästan en tredjedel av alla fall av livmoderhalscancer inträffar bland äldre kvinnor som inte längre omfattas av dagens screeningprogram. Våra resultat talar för att hpv-testning av ett prov som kvinnan själv tagit i hemmet kan vara ett bra sätt att förhindra insjuknande i livmoderhalscancer även i denna åldersgrupp, säger forskaren och gynekologen Annika Lindström.

En hpv-infektion läker för det mesta ut av sig själv, men när den inte gör det kan den orsaka cellförändringar som i värsta fall utvecklas vidare till livmoderhalscancer. Nästan alla fall av livmoderhalscancer orsakas av hpv.

Artikelbild

| På kvinnor som fortfarande efter flera månader har en hpv-infektion tas vävnadsprover för att undersöka förekomsten av cellförändringar.

I den nya studien erbjöds 1 500 kvinnor i åldrarna 60 till 75 år att med särskild utrustning själva ta ett prov av vaginalsekret och skicka in det för hpv-analys, vilket 893 av dem också gjorde. När provet innehöll hpv erbjöds kvinnan ett nytt test efter cirka ett halvår.

4,4 procent av kvinnorna hade en hpv-infektion vid det första testtillfället och hos drygt hälften av dem hade infektionen inte läkt ut efter ett halvår. På dessa kvinnor med kvarstående hpv-infektion togs ett vävnadsprov.

Analyserna av vävnadsproverna visade att 16 kvinnor hade cellförändringar, varav nio bedömdes som allvarliga.

– Att en procent av dessa äldre kvinnor hade allvarliga cellförändringar som bör behandlas var en oväntat hög siffra. Det talar för att även äldre kvinnor bör inkluderas i framtida screeningprogram, säger Annika Lindström.

Artikelbild

Annika Lindström

Forskarna anser att själprovtagning med upprepade hpv-test och vidare utredning med vävnadsprov kan vara en modell för framrtida screening. Redan nu är de säkra på att så kallad cytologi, där ett cellprov undrsöks i mikroskop för misstänkta cellförändringar, inte bör använda i denna åldersgrupp.

– Hos de allra flesta kvinnorna som visade sig ha allvarliga cellförändringar i vår studie upptäcktes ingenting onormalt i ett vanligt cellprov för cytologi. Även andra studier har påvisat att cytologi fungerar fungerar dåligt hos äldre, säger Annika Lindström.

Artikelbild

Hela den vetenskapliga artikeln i PLOS ONE kan läsas här.