– Hemundervisning är på många sätt bättre än en vanlig skola, tycker Isak Angerstig som under det senaste läsåret haft sin mamma som lärare.

Uppsala kommun kräver att Lisa Angerstig och hennes man tillsammans ska betala 10 000 kronor. Bakgrunden är att deras tolvårige son Isak det senaste läsåret, under årskurs fem, studerat hemma i bostaden. Kommunen menar att han egentligen borde gå i en vanlig skola. 

I fjol utfärdade kommunen ett föreläggande som sa att paret Angerstig kunde drabbas av ett vite på 10 000 kronor om de inte såg till att Isak dök upp i den anvisade skolan. Men svaret från föräldrarna var att undervisningen fortsätter i hemmet. Och så blev det. Sedan dess har kommunen vänt sig till domstol som ännu inte avgjort om vitet ska dömas ut.

Isak för sin del verkar ta det hela med ro.
- Jag tycker om hemundervisning. Förut gick jag i vanlig skola och låg alltid före de andra i klassen. Hemma kan jag plugga i min egen takt.

Kommunen tycker att det blir alltför isolerat för Isak att läsa hemma. Själv verkar han inte se det som något större problem utan säger att han träffar många vänner på fritiden och sportar med kompisar nästan varje dag. Hur det ska bli till hösten har familjen ännu inte bestämt.

– Jag tror att jag helst vill ha hemundervisning, säger han.
Isaks storebror Erik, 14 år, har haft hemundervisning i årskurserna ett till fem.
–  Hemundervisning innebär att jag får mer hjälp och att jag kan fördjupa mig mer i ämnen jag är intresserad av. Jag skulle gärna plugga hemma igen i höst, säger han.
   
Mamma Lisa Angerstig visar runt i familjens villa. Invid en vägg med en jättelik världsatlas står skrivbordet med datorerna där hon har hemundervisning för Isak på dagarna. De har mängder av läroböcker och hon plockar fram en kursplan, särskilt utformad för hemundervisning.

Hennes främsta argument för att de som vill ska få plugga hemma är att undervisningen blir mer individuell.
– Jag har helt andra möjligheter att stötta svagheter och utveckla barnets begåvning jämfört med vad läraren hinner i en klass på 20-30 elever, säger Lisa Angerstig.
Att eleven skulle få sämre social stimulans tror hon inte på. 
– Att sitta i en klass medför inte automatiskt att man ges social träning.
Hon kommer från USA där hemundervisning är betydligt vanligare och tror att kommunens avvisande inställning till stor del beror på att detta upplevs som något främmande.

Det andra fallet i Uppsala där kommunen kräver viten gäller familjen Himmelstrand som UNT tidigare berättat om. Paret uppger att deras elvaåriga dotter har en typ av särskilda behov och att hemundervisning helt enkelt är den bästa undervisningsformen för henne.

– Vi har vittnesmål från en internationellt erkänd psykolog som träffat vår dotter och konstaterat att hennes goda sociala utveckling beror just på vår undervisning i hemmiljö. Hennes utveckling skulle äventyras om hon gick i skolan, säger pappan Jonas Himmelstrand.

Kommunens viteskrav är att det ska kosta paret Himmelstrand 1 000 kronor per förälder varje gång de uteblir när de uppmanats att ta flickan till skolan. Hittills handlar det om tre lektioner i syslöjd och viteskraven uppgår till totalt 6 000 kronor. Domstolen ännu har inte avgjort ärendet.
Anna Widén (FP), förste vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, säger att det är ytterst ovanligt med viteskrav mot föräldrar som inte tar barnen till skolan.
– Det tar man till först när alla andra möjligheter är uttömda.