Runt bordet syns och hörs förstås både glada och lite besvikna miner.

”Vi förlorade på ett lägre valdeltagande”, suckade socialdemokraternas Rolf Jönsson.

”Men vi ökade ju”, kontrade centerns starke man Sven-Hugo Pettersson.

Dagen efter tårtkalaset tittade EP:s chefredaktör Gunnar Nilsson upp på kommunalrådet Sven-Hugo Petterssons rum på Nämndhuset. För säkerhets skull hade kommunalrådet hållit kalendern ren från aktiviteter dagen efter valen, även om han hävdade att han aldrig varit rädd för att borgerligheten skulle tappa makten i kommunen.

Om socialdemokraternas angrepp på det de kallat urusel barnomsorg, orättvist och ensidigt bostadsbyggane och avsaknad av miljöhänsyn kommenterade Sven-Hugo Pettersson så här: ”Man ska inte vara orättvis i sina angrepp, även om det är val”.

Han fortsatte: ”Det här valet har på nytt påmint oss politiker om en viktigt sak, vi måste i större grad lyssna på opinionen, vara med ödmjuka och så långt det är möjligt bemöda oss om att gå människorna till mötes”.