Ekonomi Den digitala vårdcentralen Kry, som möjliggör videosamtal mellan patienter och läkare, har lyckats knyta till sig investeringar motsvarande över en halv miljard svenska kronor. Verksamheten ska nu expandera till Storbritannien och Frankrike.

Kry finns sedan tidigare, förutom i Sverige, också i Norge och Spanien, där man samlar totalt 350 000 patienter.

Företaget värderas sedan tidigare till motsvarande omkring 3,4 miljarder svenska kronor, och beräknas efter det senaste tillskottet öka motsvarande drygt 800 miljoner kronor i värde.