Han arbetar som kriminolog hos Polisen Region Mitt. Han har tittat närmre på Västerledens brottsstatistik och undersökt all anmäld brottslighet och registrerade larm från september 2014 till augusti 2016. Våldsstatistiken är högre på Västerleden än inom andra stadsdelar. Men det rör sig om få fall av våld i offentlig miljö.

– Det rör sig främst om inomhusvåld, ofta våld i nära relationer, som misshandel av sambo eller barn. Och där har vi några få adresser där relationsvåld anmälts flera gånger, vilket drar upp statistiken, säger Anders Östlund.

Han vill betona att det finns ett stort mörkertal, det brukar vara runt 20 procent av dessa brott som anmäls.

Artikelbild

| Skadegörelse och bränder. Något som sticker ut i statistiken är skadegörelse av fordon. Det rör sig främst om skadade bilar och stöld ur bilar. Utöver det har det varit några anlagda bränder, där alla räknades som skadegörelse utom brandattentatet mot fritidsgården, som räknas som mordbrand.

– Andelen anmälda brott är inte detsamma som andelen faktiska brott, säger Anders Östlund.

Han menar att det kan finnas många adresser i hela Enköping där det förekommer relationsvåld, men där det aldrig anmäls.

– Fokus borde flyttas från politikerklyschan "gator och torg" till hus och hem, menar Anders Östlund.

Han menar att det inte främst är ökat polisarbete som behövs, utan att det till stor del handlar om sociala åtgärder.

– Många har fler problem än att de är kriminella, till exempel sjukdom, social problematik eller psykiska problem. Då behövs vård och hjälp, säger Anders Östlund.

Han menar att den uppfattningen delades av kommunens brottsförebyggande råd när han presenterade rapporten för dem under fredagen. Rapporten är en del av ett större projekt för att utveckla utvalda stadsdelar i Sverige. I Enköpings kommun har just Västerleden valts ut.

Västerleden har också en hög nivå av anmälda narkotikabrott, vilket Anders Östlund menar främst mäter polisens satsningar.

– Det är en typ av brott som sällan anmäls av privatpersoner, och därför främst mäter hur aktiva polisen är. Skulle polisen sluta jobba skulle de anmälda narkotikabrotten sjunka, men det skulle ju inte innebära att narkotikabrotten sjönk.

Inget i statistiken pekar dock på kriminella nätverk eller stor social oro.

– Jag ser ingen speciell ungdomsproblematik. Vad det gäller våld och narkotika är det vuxna som anmäls, och det rör sig om några få individer. De flesta som bor där har väldigt lite med brottslighet att göra och märker heller inte av det.

Ändå kan boende känna sig otrygga.

– Trygghet och brottslighet hänger sällan ihop. Man kan känna sig otrygg utan att det sker någon brottslighet, och tvärtom. Vissa otrygghetsfaktorer handlar helt enkelt om stadsplanering, säger Anders Östlund.

Han lyfter fram Västerledens skogsparti.

– Det är ju lite som att kliva in i en Stephen King-roman. Jag kan förstå att man känner sig lite otrygg där.

Han menar att det inte är svartvitt.

– Å ena sidan kan det säkert ske en del narkotikahandel och liknande där, men samtidigt är det säkert många familjer som uppskattar att barnen har någonstans att leka. Men viss brottslighet går att bygga bort, säger Anders Östlund.